Nederlands Artillerie Museum Paviljoen 3

Tijdens de zomermaanden 2014 zijn er verruimde openingstijden. Voor meer informatie kijk op link

 'tarieven en tijden'Zaterdag 13 september 2014, 10:00 - 17:00 uur

Open Monumentendag

Voor verdere informatie klik hier of tab Open MonumentendagHartelijk welkom op de site van het 

Nederlands Artillerie museum

Het museum is gelegen op de top van de Woldberg ('De Knobbel') op de Legerplaats bij Oldebroek, 't Harde. De Legerplaats is eind 19e eeuw aangelegd toen de omliggende Oldebroekse Heide door het Rijk werd aangekocht voor schietoefeningen met kanonnen. De gebouwen zijn aangemerkt als rijksmonument.


Het Nederlands Artillerie Museum omvat 750 vierkante meter tentoonstellingsruimte en geeft een duidelijk beeld van de geschiedenis van het Wapen der Artillerie. We hopen u met deze site voldoende nieuwsgierig hebben gemaakt om u te verleiden het museum te bezoeken.

Het museum is ondergebracht in vier paviljoens, waarvan het vierde zich op dit moment nog in de renovatieperiode bevindt.
 

Paviljoen 1

Paviljoen 1

Voormalige rijwielloods. In dit gebouw is de verzameling ondergebracht die handelt over de algemene artilleriegeschiedenis in Nederland tot 1900.
Paviljoen 2
Paviljoen 2

Dit gebouw werd ooit als wachtgebouw gebruikt. Het herbergt nu een kleine verzameling wapens van vesting-, pantserfort- en kustartillerie. Bovendien is een aantal handvuurwapens tentoongesteld.
Paviljoen 3
Paviljoen 3

Door samenvoeging van de keuken en de was/badinrichting is het belangrijkste paviljoen ontstaan. Hier treft u aan de artilleriewapens die werden gebruikt vanaf 1900 tot ongeveer 1950. Ook is er een hoek Nederlands- IndiŽ (KNIL) ingericht.
Paviljoen 4
Paviljoen 4
(fase 1 geopend vanaf september 2011)
Dit gebouw heeft diverse functies gehad, zoals lesgebouw en legering. Op dit moment is het aan de buitenzijde gerenoveerd, maar door allerlei invloeden van buitenaf is het binnen, op de herdenkingskamer na, niet voor publiek open. Er staan een getrokken M114 en een AMX-Pra binnen, die daar in zijn getakeld op het moment dat het dak voor reparatie verwijderd was.
Pesthuis Bibliotheek/Documentatiecentrum

De bibliotheek is gevestigd in het voormalig Pesthuis.

Doelstelling

Het museum is een stichting die als doelstelling heeft het bijeenbrengen, conserveren en tentoonstellen van voorwerpen die bij de Nederlandse Artillerie werden en worden gebruikt, alsmede foto's en documenten die betrekking hebben op de geschiedenis van het Wapen der Artillerie.


Historische Verzameling Luchtdoelartillerie

Museum Korps Rijdende Artillerie

Legermuseum DelftHitcounter


 WorldWideWeb Nederlands Artillerie Museum