Voortgang Verbouwing HCKVA

Het diorama geeft een opstelling van een houwitser 12 Lang 14 weer. De houwitser was ingedeeld bij de derde afdeling van 2, 4, 5 en 7 Regiment Veldartillerie en diende om algemene steun aan de divisie te geven. Voor de opstelling is heel specifiek voor die van de Grebbelinie gekozen, omdat daar de meeste van deze vuurmonden actief zijn geweest.

In het algemeen verdedigingsplan van de toenmalige opperbevelhebber, generaal Reijnders, was gekozen om de Grebbelinie als tijdelijke verdedigingslijn in te richten, om uiteindelijk de definitieve verdediging in de Nieuwe Hollandse Waterlinie te voeren. Zodoende was de Grebbelinie slechts beperkt voorbereid.

Echter, tijdens de wisseling van het opperbevel met generaal Winkelman in maart 1940 werd, mede op aandringen van de Commandant Veldleger, besloten de verdediging alleen te voeren in de Grebbelinie. Dit omdat het gecoördineerd terugvallen op de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de te stellen inundaties als onuitvoerbaar werd geacht. Daarnaast wilde de Commandant Veldleger de mogelijkheid hebben om voorwaarts het aanvallend gevecht te kunnen voeren. Om die reden is in de laatste maanden voordat de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak, de Grebbelinie nog in allerijl versterkt en verbeterd.

Dit diorama geeft weer op welke (veelal eenvoudige) wijze de batterijen veldartillerie ingegraven en gecamoufleerd in opstelling stonden. Het diorama zal nog worden vervolmaakt met minimaal twee zittende  stuksbediendes op het stuk en zo mogelijk met een geknielde munitiewerker. Ook zullen in de stelling meerdere gebruiksvoorwerpen worden opgesteld, zoals munitie- en rantsoenkisten, munitie en kardoezen (replica).