Nederlands Artillerie Museum Ste Barbara

St. Barbara is de schutspatrones van alle beroepen die te maken hebben met vuur en springstoffen. Naast artilleristen zijn dat onder meer mijnwerkers, brandweer en tunnelbouwers.

Ste BarbaraDe legende van St. Barbara

In de tijd van Keizer Maximianus woonde in Nikomedeia, hoofdstad van Bithynie, de rijke heiden Dioscorus.
Zijn dochter Barbara was zo mooi, dat hij haar opsloot in een toren, zodat geen man haar zou zien.  Barbara dacht in haar eenzaamheid veel na over godsdienstige zaken. Hierover schreef zij een brief aan de geleerde Origenes, die te Alexandria het christelijk geloof onderwees. In deze brief beschreef Barbara haar problemen met het veelgodendom, waarop Origines zijn Helper Valentinus stuurde, die Barbara onderwees en tenslotte doopte.

CAN Ste BarbaraDioscorus wilde Barbara uithuwelijken aan een van de invloedrijke burgers van de stad, maar zij werd boos en antwoordde “Dwing mij daar niet toe, vader”. Toen Dioscorus enige tijd later naar het buitenland moest gaf hij opdracht voor haar een badhuis te bouwen. Tijdens de bouw gaf Barbara opdracht om aan de zuidzijde drie in plaats van twee vensters aan te brengen, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde. Teruggekomen zag Dioscorus de vensters, waarop Barbara vertelde dat de DrieŽenheid evenzo de wereld verlicht.
Dioscorus trok woedend zijn  zwaard om zijn dochter te doden, maar op Barbara’s (schiet)gebed opende zich de muur van het badhuis waarin zij werd opgenomen. Op wonderbaarlijke wijze werd ze boven op een berg geplaatst. Een schaapherder verried haar verblijfplaats aan Dioscorus, waarop zij de herder vervloekte. Deze veranderde in een marmeren beeld en zijn schapen in sprinkhanen.

Dioscorus sloeg haar, trok haar aan haar haren mee, boeide haar met kettingen en sloot haar op. Enige tijd later werd zij voor prefect Marcianus geleid, welke probeerde haar aan de heidense goden te laten offeren. Zij weigerde dit, waarna zij werd ontkleed, tot bloedens toe gegeseld en in de gevangenis geworpen.

St Barbara icoonDaar verscheen haar Christus, die haar moed insprak en haar wonden genas. De volgende dag werd Barbara weer voorgeleid, volhardde in haar weigering en verklaarde dat Christus haar wonden had genezen. Daarop werd zij weer gemarteld, maar bleef standvastig in haar geloof.

Marcianus liet haar onder voortdurende geselingen naakt door de straten voeren. Barbara bad om hulp, waarop een engel neerdaalde en haar met een wit gewaad bedekte. Barbara werd naar een heuvel gevoerd en deed een laatste gebed.

Daarna onthoofdde haar vader haar eigenhandig, maar toen hij van de heuvel afdaalde, kwam er een bliksemflits die hem doodde en geheel tot as verteerde. Zo stierf Barbara op 5 december, onder keizer Maximianus en de prefect Marcianus.

Als datum van haar dood word echter vrij algemeen 4 december aangehouden. Op deze datum wordt haar naamdag gevierd. 

 Historische Verzameling Luchtdoelartillerie

Museum Korps Rijdende Artillerie

Legermuseum Delft
Geregistreerd Museum


Hitcounter


 WorldWideWeb Nederlands Artillerie Museum