Uitnodiging reunie 9 september 2023

Beste veteranen, oudgedienden en actief dienende leden van de Korpsen Veld- en Rijdende Artillerie,

De Korpscommandanten van het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie nodigen u, mede namens de Wapenoudste der Artillerie, uit voor de jaarlijkse reunie voor veteranen, oudgedienden en actief dienende leden van de Korpsen Veld- en Rijdende Artillerie op zaterdag 09 september 2023 op de Legerplaats blj Oldebroek. De organisatie hiervan is in handen van het VustCo met ondersteuning van de Stichtlng Korps Veldartillerie, de Stichtlng Veteranen Korps Rijdende Artillerie en het Nederlands Artillerie Museum.

Programma:

13.00 – 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en cake bij de brandweerkazerne

14.00 – 14.15 uur Opening en welkom door de Wapenoudste der Artillerie, Gen-Maj W. Rietdijk

13.30 uur Bar open, gezellig samenzijn en evt. gelegenheid om de Historische Collecties (KVA en KRA) en het Veteranenhuis Artillerie ’t Harde te bezoeken

16.00 uur Maaltljd (blauwe hap)

18.00 uur Tap toe en einde reunie

De dag is voorzien van een hapje en een drankje. Voor extra consumpties is de mogelijkheid om te pinnen. Mocht u met de trein komen dan is vervoer beschikbaar vanaf het station ’t Harde naar de LBO en vv. Komt u met de auto volg dan de bewegwijzering naar de parkeerplaats op het ASK . Registratie en uitreiken consumptiebonnen vinden plaats bij de ingang van de achterpoort van de kazerne ASK.

Aanmelding:

Let op! Om deel te kunnen nemen, dient u bij blnnenkomst een geldig ID-bewijs te kunnen tonen.

Aanmelden is vereist i.v.m. de voeding en voeding allergieen en kan dmv een email naar: vustco . veteranenzaken@mindef .nl onder vermelding van:

  • Naam, voornaam
  • Voeding en/of dieetwensen
  • Evt vervoer vanaf station ’t Harde naar LbO en vv
  • Welk Korps

Sluitingsdatum aanmeldlng reunie: 1 september 2023

Wij hopen u op deze dag in groten getale te mogen begroeten en hopen dat het een gezellige middag mag worden.

Kol M.W.A.M. Roelen.  Korpscommandant Korps Veldartillerie

Lkol J. van der Veer. Korpscommandant Korps Rijdende Artillerie