VETERANENHUIS ‘T HARDE

Veteranenhuis ’t Harde

(artikel is geleend van het Veteranenhuis)

Inmiddels werd/wordt er hard gewerkt aan de verbouwing en inrichting. Door de corona perikelen is er enige vertraging ontstaan maar geeft ons tevens de gelegenheid om de tijd te nemen om alles goed in te richten. Zo is er een bestuur geformeerd en zal de “Stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde” worden vastgelegd bij de notaris. Ook is ons eigen logo vastgesteld welke symboliseert dat het een Nederlands Veteranenhuis betreft voor alle veteranen op de bakermat van de Artillerie. Tevens volgt er binnenkort een eigen website www.veteranenhuisartillerie.nl waar je alle informatie m.b.t. het veteranenhuis kunt vinden. Zodra de website gereed is wordt u hierover op dit medium geïnformeerd. De FB pagina zal eveneens in gebruik blijven om te informeren en te verbinden. Tot zover de informatie tot nu toe met enkele foto’s van de verbouwing.

Met grote steun van met name de vrijwilligers van de Historische Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA) wordt er hard gewerkt om omstreeks 1 maart officieel de deuren te openen.

Blijf deze pagina volgen om getuige te zijn van de voortgang.