Openstelling Museum

 

Eindelijk kunnen wij u als gast weer verwelkomen bij de Historische Collectie van het Korps Veldartillerie (HCKVA). Wij openen de poorten maandag 28 juni om 13.00 uur en vanaf dat moment verwelkomen onze vrijwilligers u weer graag.

Vanaf 18 maart 2020 t/m 28 juni 2021 was het museum met tussenpozen open en gesloten al naar gelang de pandemie voortduurde. Nu de versoepeling steeds positiever uitpakt kunnen en mogen wij het museum voor publiek weer openstellen, uiteraard onder de nog geldende coronavoorschriften en beperkingen die door het Kabinet en RIVM zijn afgekondigd.

Voor u als bezoeker geldt dat u zich aanmeldt bij de wacht en een toegangspas krijgt waarmee u het defensieterrein op mag, vergeet niet een identificatiebewijs mee te nemen. U, of één persoon uit uw gezelschap, meldt zich bij de receptie van de HCKVA om contactgegevens in te vullen en vragen over de gezondheid te beantwoorden. Alleen als u contactgegevens verstrekt (naam, telefoonnummer) en u (en uw gezelschap) gezond bent, mogen wij u toelaten

Wij verzoeken u tijdens uw bezoek de hygiëneregels in en om de gebouwen van het museum in acht te nemen en de 1.5 meter afstand aan te houden. Een overzicht van de van toepassing zijnde regels wordt aan u uitgereikt waaronder het dragen van een mondkapje binnen de gebouwen.

Wij wensen u ondanks alles een aangenaam en leerzaam bezoek.

Het aantal bezoekers dat volgens de nu geldende regels toegelaten kan worden is 50 personen.

Een grote groep vrijwilligers is voortdurend bezig om de verhaallijn van de artillerie in beeld te brengen waardoor er steeds weer vernieuwingen in de paviljoenen plaats vinden. Dat en nog meer willen wij u graag laten zien.

Vanaf de 28e juni: VAN HARTE WELKOM IN HET  ARTILLERIE MUSEUM IN ‘T HARDE.