Veteranenhuis ’t Harde

Van Veteranenruimte naar Veteranenhuis Artillerie ’t Harde

Door de vele missies die afgelopen 32 jaar zijn uitgevoerd door de Nederlandse krijgsmacht en in het bijzonder de Koninklijke Landmacht bestond de behoefte om meer aandacht te besteden aan diverse missies waarbij de artillerie betrokken is geweest. In Paviljoen 4 (gebouw 215) is er al aandacht besteed aan een aantal missies zoals UNMO, KFOR en ISAF. Er ontstond behoefte aan meer ruimte om ook andere missies te presenteren en dit zou dan een plaats moeten krijgen in Paviljoen 1 (gebouw 217). Inmiddels was ik zelf sinds begin 2019 aan het onderzoeken of er ergens op een militaire locatie een mogelijkheid was om een Veteranenhuis op te zetten. Temeer omdat ik signalen kreeg van een behoorlijk aantal collega’s dat er geen goed onderkomen was om elkaar te treffen. Men heeft behoefte om bij elkaar te kunnen zijn als veteraan en ervaringen met elkaar te delen en te verwerken. Na een klein jaar onderzoek en bezoeken te brengen aan bestaande Veteranenhuizen in het land heb ik mij een beeld kunnen vormen wat er benodigd is. Overigens zijn er weinig Veteranenhuizen in onze omgeving die de veteraan de ruimte bieden om dagelijks (werkdagen) een Veteranenhuis te bezoeken. Dus genoeg uitdaging om een dergelijk huis te starten. Inmiddels een klein jaar later (maart 2020) blijkt er licht aan de horizon te zijn en was dit minder moeilijk dan ik had gedacht, want al snel had ik met Bart Rosengarten een constructief gesprek waarbij we met gezamenlijke inspanning en met hulp van de HCKVA een mooie kans zagen om dit te realiseren. Met deze wetenschap ben ik opzoek gegaan naar collegae artillerie veteranen om samen een bestuur te vormen en uitvoering te geven aan de ultieme wens, het Veteranenhuis Artillerie. Op 1 december 2020 zaten we als vermeend bestuur bij elkaar om een plan van aanpak te maken zodat we z.s.m. konden openen. Inmiddels waren de eerste werkzaamheden al gestart met zeer enthousiaste vrijwilligers van de HCKVA. Bart, Jan, Aggie, Wil, Dick en Arend hebben inmiddels vele uren gewerkt met volle overgave om er een prachtig huis van te maken. Ondanks de corona hebben we weinig vertraging opgelopen omdat er stiekem best wel veel geregeld moest worden. Niet alleen middelen voor de verbouwing, maar ook de inrichting kost veel geld. Dat hadden we niet. Dus opzoek naar sponsoren en giften. Wat dit betreft kan ik melden dat, wij in een zeer korte tijd door inspanning van ons allen, dit goed is gelukt. Ook vanuit de defensie lijn hebben we ondersteuning ontvangen. Mooie gebaren van het bedrijfsleven en persoonlijke donaties hebben ons gebracht waar we nu zijn. Op 29 juli hebben we formeel de Stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde op de kaart gezet met het ondertekenen van de statuten. Wederom een hoogtepunt! Met een vijftal bestuursleden, Bart Rosengarten, Jeroen Bijlsma, Peter Jacobs, Cees Damen en Gerrit Bosch, gaan we ons prachtige Veteranenhuis runnen. Dat doen we niet alleen, want voor de dagelijkse opening hebben we de nodige gastvrouwen / gastheren nodig om facilitair te zijn in het huis. De start is gemaakt en inmiddels hebben we 4 externe en 3 HCKVA vrijwilligers bereid gevonden om ons te ondersteunen. Dit is nog niet voldoende. Dus we hebben nog ruimte voor vrijwilligers ?

Vrijdag 10 september is de officiële opening en gaan de deuren open. Een droom is uitgekomen met gezamenlijke inspanning en enthousiasme. We mogen trots zijn!

Allen heel erg bedankt!

Gerrit Bosch