Scholen Project Deltion College Zwolle

Afgelopen woensdag 22 maart 2023, bracht een delegatie van drie docenten van het Deltion College uit Zwolle, Afdeling VeVa-opleidingen (Veiligheid en Vakmanschap)  onder leiding van Thijmen Komen een bezoek aan het Nederlandse Artillerie Museum  (NAM) op de Knobbel. De VeVa opleidingen binnen het Deltion College bereiden jonge mensen voor op een startfunctie als soldaat, kanonnier, marinier of korporaal binnen defensie. De VeVa is een uitdagende opleiding die van studenten inzet en teamwork  vereist, waarbij uitdagingen er vooral zijn om overwonnen te worden.

Thijmen en zijn collega’s werden ontvangen door vrijwilligers van het Kenniscentrum verbonden aan het NAM onder leiding van Henk van Rijssen, voormalig beroepsofficier bij de artillerie. Na een korte rondleiding door de collectie,  die bij de bezoekers enthousiaste reacties opriep, gingen de beide teams met elkaar in overleg. Het NAM besteedt in haar collectie aandacht aan diverse thema’s die ook binnen de VeVa opleiding aan de orde komen zoals: ‘Vredesuitzendingen’, de periode van de ‘Koude Oorlog’ en de inzet van militaire middelen en de daarbij behorende dilemma’s.

Voor het komend schooljaar is het de bedoeling om een bezoek aan het NAM (oktober/november) met een oriëntatie op de artillerie een vaste plek te geven binnen het studietraject van deze VeVa studenten! De komende periode gaan we gebruiken om daar inhoudelijk invulling aan te geven