Opening themaexpositie Militaire Willemsorde en naamgeving paviljoens

Opening themaexpositie Militaire Willemsorde en naamgeving paviljoens.

Op 27 maart werd in het Artilleriemuseum een thematentoonstelling geopend over de Militaire Willemsorde. Die thematentoonstelling geeft informatie van algemene aard over de MWO en gaat nader in op artilleristen die deze onderscheiding ooit hebben gekregen. Drie van hen stonden bij deze gelegenheid in het middelpunt van de belangstelling zoals de themaexpositie laat zien.  Hun namen en een korte beschrijving van hun verdienste zijn als aanvulling daarop aangebracht op drie paviljoens van het museum. Het betreft Tweede-luitenant Schnabel, Reserve Eerste-luitenant de Jager en Majoor Mulder.

Het artilleriemuseum mocht zich verheugen in de aanwezigheid bij de openingsceremonie in de Korpszaal van Majoor Marco Kroon als een der huidige Ridders MWO in onze krijgsmacht, de heer Trost als nabestaande van Ridder MWO Tweede-luitenant Schnabel en Genmaj bd Henk Morsink in zijn hoedanigheid van Kanselier der Nederlandse Orden. Hun aanwezigheid gaf de thema-expositie en de naamgeving van de paviljoens het gewicht dat zij verdienen.

De initiatiefnemers voor het inrichten van de thematentoonstelling en de naamgeving van de paviljoens, waren de vrijwilligers van het Artilleriemuseum Lkol bd Henk Molman en Kap bd Gerrit Bosch. Zij zijn erin geslaagd een aansprekende en waardevolle expositie samen te stellen. Er zijn verschillende goede redenen voor een expositie over de MWO. In de eerste plaats tonen we ons respect en waardering voor al degenen die deze bijzondere en waardevolle onderscheidingen hebben gekregen.

In de tweede plaats is de exposite over de MWO informatief. Wie de moeite neemt de geschiedenis ervan na te gaan vanaf het moment van instelling op 30 april 1815, zoals Henk Molman heeft gedaan, komt tal van interessante wetenswaardigheden tegen. Informatie daarover nodigt mensen uit het museum te komen bezoeken en met thematentoonstellingen wordt de interesse van bezoekers vastgehouden.

In de derde plaats is informatie over de MWO en in het verlengde daarvan over andere dapperheidsonderscheidingen van belang voor de vorming van onze eigen militairen of van leerlingen die hier op het kamp hun opleiding volgen. Het Artilleriemuseum speelt van huis uit een belangrijke ondersteunende rol op dat gebied, de thema-expositie over de MWO geeft er een extra dimensie aan en de namen op de paviljoens vormen een blijvende herinnering. Dat alles draagt bij aan het bijbrengen van wat we noemen ‘Trots op het eigen Wapen der Artillerie’, binding en onderdeel vorming en daarmee operationele effectiviteit. Dit belang werd mede benadrukt door de aanwezigheid van de Wapenoudste der Artillerie Genmaj Wilfred Rietdijk en de commandanten en adjudanten van de Korpsen Veldartillerie en Rijdende Artillerie, respectievelijk Kol Michel Roelen en Adj. Jan de Vries en Lkol Jeffrey van der Meer en Adj. Ed Kurvers.

Na het welkomstwoord gaf Henk Molman in een korte lezing nadere informatie over de MWO en zijn naspeuringen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de Ridders MWO wier namen op de paviljoens prijken. 

Hij ging dieper in op de omstandigheden waaronder Tweede-luitenant Schnabel moest optreden en zijn krijgshandelingen die uiteindelijk zouden leiden tot het toekennen van de MWO.

 

Die beschrijving was zeer waardevol voor de heer Trost en interessant voor de toehoorders, mede doordat met het gepresenteerde fotomateriaal Tweede-luitenant Schnabel een gezicht kreeg.

 

 

 

 

 

Aansluitend aan de lezing bekeken de aanwezigen de thema-expositie en de borden met de namen van de Ridders MWO op de paviljoens, waarmee de opening en naamgeving een feit was.

 

Het spreekt vanzelf dat na afloop in de Korpszaal uitgebreid werd nagepraat.

 

Zo is het Artilleriemuseum weer een bezienswaardigheid rijker en zeer de moeite waard om weer eens te bezoeken.                                                                                                                    Voorzitter Artilleriemuseum Bgen bd Bart Rosengarten.