Boekpresentatie: Artilleriebeschieting bij de Sloedam 16 en 17 mei 1940

BOEKPRESENTATIE: ARTILLERIEBESCHIETING BIJ DE SLOEDAM 16 EN 17 MEI 1940

Op vrijdag 17 mei 2024 werd in het Zeeuws Archief in Middelburg het boek ‘Artilleriebeschietingen bij de Sloedam’ van auteur Peter de Haas gepresenteerd. In het boek worden de gebeurtenissen rondom 16 en 17 mei 1940 op de Sloedam en in Middelburg belicht vanuit de invalshoek van de artillerie. Wethouder Rutger Schonis van Middelburg nam het boek in ontvangst. De publicatie bevat de resultaten van een onderzoek van het Nederlands Artillerie Museum (NAM) naar de artilleriebeschietingen in Zeeland, met name op 16-17 mei 1940.

Onderzoekers van het Kennis- en Documentatiecentrum van het Nederlands Artillerie Museum (NAM) uit Oldebroek spraken met meerdere onderzoekers die eerder over de gebeurtenissen op 16-17 mei 1940 schreven en deden nieuw onderzoek vanuit artilleristisch oogpunt.

   

De meidagen van 1940. Na het verwoestende bombardement op Rotterdam tekende de Nederlandse Krijgsmacht op 15 mei 1940 de capitulatieovereenkomst met het aanvallende Duitse leger. Generaal H.G. Winkelman schreef in zijn proclamatie: “De strijd in Zeeland wordt nog voortgezet.” Waarom doorvechten in Zeeland na een capitulatie? Hoe dan? Hoe liep dat af?

Het boek gaat op deze vragen in. Het vertelt het verhaal van hoe en waarom de strijd in Zeeland verder ging en een laatste explosie van geweld kende bij en rond de Sloedam op 16 en 17 mei 1940. Door deze oorlogshandelingen ging een groot deel van de historische binnenstad van Middelburg in vlammen op. Daarbij was een aantal burgerslachtoffers te betreuren.

Artillerie. Over het verloop van de strijd in de meidagen van 1940 in Zeeland is in de loop der jaren al veel gepubliceerd. Dit leverde verschillende conclusies op over de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de brand in Middelburg.

Bij de oorlogshandelingen in de meidagen is gebruik gemaakt van artillerie. Artillerie is een krachtig ondersteunend wapen in militaire conflicten. Voor de werking, tactische inzet van artillerie is kennis van zaken onmisbaar. Het NAM beschikt over deze kennis en zette die in voor nieuw onderzoek, onder meer in de archieven en collecties in het Zeeuws Archief, maar ook in Franse en Duitse archieven.

Doel van het onderzoek

Primair doel van het onderzoek was het beschrijven van de plannen, de organisatie, het materiaal, het optreden en de uitvoering van de Franse en Duitse (artillerie) eenheden. Daarbij werden technische en tactische kennis van de inzet van artillerie in de meidagen van 1940 betrokken.

Uit dit nieuwe onderzoek naar de artilleriebeschietingen in Zeeland, met name op 16-17 mei 1940, blijkt dat zowel de Duitse artillerie als ook de Duitse luchtmacht, de stad Middelburg als gericht doel in het vizier hadden. De onderzoekers hebben geen harde bewijzen gevonden dat de Franse artillerie op Middelburg heeft geschoten. Daarmee komt dit onderzoek vanuit artilleristisch oogpunt tot een enigszins andere conclusie dan eerdere publicaties.

Gegevens Boek:

Peter de Haas. ‘Artilleriebeschietingen bij de Sloedam, 16-17 mei 1940’. (Zwolle, Nederlands Artillerie Museum, 2024). ISBN 9 789464 913767. Te bestellen via de auteur of via info@nederlandsartilleriemuseum.nl of  receptie@hckva.nl

Kosten € 35,00 exclusief verzendkosten.

#WO2 #WOII #TweedeWereldoorlog #Artillerie #Artilleriebeschietingen

https://www.facebook.com/ZeeuwsArchief/