Kamp Holland

Kamp Holland.
In de uitzendzaal (Uruzgan) verrijkt met ‘De Sperwer’ staat ook een maquette van kamp Holland, jarenlang een ‘thuis’ voor duizenden Nederlanders, geheel nagebouwd door de centrale werkplaats instruktiemiddelen in Dongen.
Ook de Pantser Houwitser neemt hier een prominente plaats in.

‘De PzH 2000 NL is de langverwachte opvolger van de 
M109. De grootste verbeteringen ten opzichte van de M109 A2/90 zijn de verdere dracht, betere bepantsering, betere terreinvaardigheid en hogere vuursnelheid.
Door het geautomatiseerde laden van de 45-50 kg zware projectielen zijn ook de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd.
De eerste twee stuks PzH 2000 zijn in november 2005 afgeleverd op het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust) in ‘t Harde.
In eerste instantie gebruikt voor beproevings- en verificatiedoeleinden en vervolgens voor demonstraties, opleiding en omscholing. In januari 2006 is begonnen met de aflevering van de resterende PzH 2000’s.
De 14e Afdeling Veldartillerie was de eerste afdeling die op de PzH 2000 overschakelde; de afdeling nam in augustus 2006 drie splinternieuwe PzH 2000 NL’s mee op missie naar Afghanistan.
In 2007 schakelde de 11e Afdeling Rijdende Artillerie over op de nieuwe vuurmond. Beide afdelingen beschikken ieder over 12 stuks PzH 2000.’

Operationele situatie Uruzgan

Aan de maquette van de operationele situatie in Uruzgan wordt nog wat gesleuteld, kleine details, maar is in zijn geheel ook te bewonderen in de uitzendzaal.

 

Voor de grondgebonden vuursteun (ground base fire support) maakt de pantserhouwitser (PZH) vast onderdeel uit van de planning van het operationele optreden in Uruzgan. De grondgebonden vuursteun bestaat uit de mortieren en de PZH in Uruzgan.

Voor elke normal frame work operation (NFO) en grote operaties in het gebied tot Chora was de inzet van de PZH gegarandeerd.
NFO taken zijn de activiteiten van de pelotons, die tot de dagelijkse werkzaamheden behoren. Dan betreft het lopen van patrouilles, het bezoeken van quala’s door het Provincial Reconstruction Team om met de bevolking te spreken en het uitbrengen van een overwatch.
Het gaat hier niet om grotere operaties, waar meestal extra middelen beschikbaar voor zijn zoals de inzet van fixed wing (zoals bijvoorbeeld een F-16) en van rotary wing (Apaches en transporthelikopters). Dit alles is te zien op deze maquette.

‘De Sperwer’ Nieuwe aanwinst Artilleriemuseum

Een nieuwe aanwinst voor het Artilleriemuseum

 Op 20 september 2018 was het zo ver: na maanden van voorbereiding werd in de Historische Collectie van het Korps Veldartillerie, beter bekend als het Artilleriemuseum, de Sperwer aan staalkabels opgehangen.

De Sperwer is, of beter: was, een onbemand vliegtuig (een zogenaamde RPV) voor foto en videoverkenning die in Afghanistan operationeel is ingezet en in 2011 is uit gefaseerd.

 De voorbereiding voor het ophangen betrof zowel het uiterlijk compleet maken en verfraaien van het toestel als het ontwerpen en maken van een betrouwbare ophangconstructie door een specialistisch bedrijf.  

Het museum is een aantal Sperwer adepten waaronder Mike de Wilde, Bart Swanenberg, Marcel van de Geugten en Jeroen Sebel zeer dankbaar voor al het werk dat zij hebben verricht om de Z051 van de sloop te redden en toonbaar te maken.

Door al hun werk vormt de komst van de Sperwer een welkome aanvulling op de toch al indrukwekkende collectie van het Artilleriemuseum.

De vrijwilligers van het museum zijn er trots op het resultaat van alle inspanningen te kunnen tonen aan het publiek en verder informatie te kunnen verstrekken over de inzet van het toestel.

 In december zal het toestel, dat nu al te bezichtigen valt, officieel en met een feestelijk tintje worden onthuld uit respect voor en in aanwezigheid van al de mannen die de Sperwer ooit met veel inzet en doorzettingsvermogen aan het vliegen hebben gekregen.

 

 

Open Monumenetendag op ‘De Knobbel’

Nog 1 dag te gaan en de poorten staan weer open voor een spectaculaire open monumentendag. Het terrein en zijn omgeving zijn al meer dan moeite waard om te komen kijken, daarnaast zijn er weer optredens van het Reunieorkest, de Bossche Schutterij, de Rally van de KNAC en vele kramen voor ieder wat wils. Ook de groep van het Groot Rollend materieel heeft alles voor u opgesteld. Een rondrit over het terrein in een legervoertuig is altijd weer een feestje. De weersvoorspelling geeft aan dat we het droog houden, wij zijn er klaar voor! Van harte welkom!

Logo HCKVA

Denkt u er wel aan dat u een identificatiebewijs moet kunnen laten zien als u daarom gevraagd wordt? Voor u en onze veiligheid. Tot zaterdag de 8e september.

 

 

Documentatiecentrum

De HCKVA beschikt over een documentatiecentrum. Dit centrum bestaat uit een bibliotheek, een archief en een beeld- en geluidcollectie.  De bibliotheek bevat informatie gerelateerd aan het wapen der Artillerie onder meer: (krijgs-)geschiedenis, traditie, wapen-technische voorschriften (Vuurregeling, tactiek, bediening en onderhoud van geschut en voertuigen), technisch handleidingen, naam- en ranglijsten, krijgsmacht betreffende tijdschriften, etc.

Het archief bevat documenten afkomstig van opgeheven eenheden en schenkingen afkomstig van (oud)militairen en hun erfgenamen, die deze voor het nageslacht willen behouden. Deze documenten worden bewaard onder door de schenker te bepalen voorwaarden; deze bepalen in hoeverre deze (mogelijk gevoelige informatie) voor bezoekers ter inzage zijn.

Dit geldt ook voor foto’s en fotoalbums. De beeld- en geluidcollectie bevat enkele duizenden foto’s en negatieven, ca. 250 albums, ca. 400 dvd’s, videobanden, films en dvd’s.

Het Documentatiecentrum is alleen op afspraak te bezoeken. Tijdens de Open Monumentendag is hoofd documentatiecentrum, majoor der Artillerie b.d. Dick van Zuidam, te bereiken via de receptie. Mogelijk kan hij uw vragen beantwoorden.

 

Open Monumenten Dag 8 september

               

Zaterdag 8 september opent de Historische Collectie Korps Veldartillerie haar poorten voor een Open Monumenten Dag. Ook alle paviljoenen zijn geopend waar u de geschiedenis van de Artillerie door de jaren heen kunt beleven en zien. De ontwikkeling van het geschut, de techniek, de operationele inzet, uitrusting met fraaie uniformen en specifieke thema’s over de artillerie.
Buiten op het fraaie terrein van defensie in Engelse landschapsstijl met de prachtige monumentale panden wandelt u tussen de Static Show en groot rollend materieel (na WO2) en de Rekwisietencollectie van de Koninklijke Landmacht.
De dienstdoende schutterij van ’s Hertogenbosch beeldt het kampementleven uit anno 1830 en demonstreert musketten en kanon. Historische autorally “Oldebroek 1938” door de KNAC geeft op gezette tijden een rally te zien. Er zijn rondritten in militaire voertuigen. Het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps geeft een ochtend en middagconcert. Een life Firing Exercise door het Vuursteuncommando. De War Game Koude Oorlog is te zien in gebouw 215. De Pantser Houwitser 2000NL, de Fennek en de Boxer worden gepresenteerd door het Vuursteuncommando. Tevens zijn er diverse kramen op het terrein, verkoop maar ook informatie over Hulphond en V-fonds en de gebruikelijke consumptie en snacks kramen. Wij heten u van harte welkom op de legerplaats bij Oldebroek.

 

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden en Voorschriften

Openingstijden van de Historische Collectie Korps Veldartillerie: (HCKVA)

Zomeropeningstijden van 1 juli t/m 2e zaterdag in september (maandag t/m vrijdag) 11.00 t/m 17.00 uur.

Winteropeningstijden vanaf de 2e zaterdag in september tot 1 juli (maandag t/m vrijdag) 13.30 t/m 17.00 uur.

Feestdagen gesloten.

zie de website voor eventuele gewijzigde openingstijden.

Legitimatie en begeleiding.       

De HCKVA ligt op militair terrein en daarom is legitimeren bij de kazernewacht  en begeleiding verplicht.

De bezoeker wordt gehaald en gebracht bij de hoofdpoort. De beveiliging geeft u aankomst aan de receptie door.

 

Heeft u vragen? Via de het mailadres kunt u ons bereiken: hckvaoldebroek@gmail.com of telefonisch tijdens de openingsuren 0525 657310.

De Collectie

DE COLLECTIE. 

De Historische Collectie Korps Veldartillerie, ook bekend als “het Artilleriemuseum”,  geeft een treffend beeld van de geschiedenis van het Wapen der Artillerie en in het bijzonder die van het Korps Veldartillerie (KVA). Het KVA is bij Koninklijk Besluit aangewezen de oprichtingsdatum van het Corps Artillerije (het oudste korps van de Koninklijke Landmacht, opgericht in 1677) te blijven gedenken.

Dit komt tot uiting in de expositie waarin alle vormen van artillerie worden getoond.

Naast de historie van het eigen Korps Veldartillerie zijn er verwijzingen naar de korpsen en regimenten van de vesting-, de pantserfort- en de kustartillerie, de torpedisten en de artillerie van het KNIL, de rijdende artillerie, de luchtdoelartillerie, de motorartillerie, de anti-tankartillerie en de Artillerie meetdinsten.

DE LOCATIE
De expositie is ondergebracht in verschillende paviljoens. Het zijn prachtige rijksmonumenten (anno eind 19e eeuw), gelegen in een park in Engelse landschapsstijl op de 60 meter hoge ‘Knobbel’. Hier heeft u een schitterend uitzicht over het heidelandschap van de Noord-Veluwe.

U KRIJGT EEN BEELDEND OVERZICHT VAN:
– de ontwikkeling van de artillerietechniek;

– voorbeelden van geschut en munitie door de eeuwen heen;

– Artillerie-eenheden en hun operationele inzet;

– Artillerie uitrusting, waaronder fraaie uniformen;

– specifieke thema’s uit de historie van de Nederlandse Artillerie;

– schitterende diorama’s die een beeld schetsen van historische situaties.

ANDERE MOGELIJKHEDEN
– Rondleidingen van ongeveer 1 a 2 uur worden op verzoek gegeven.

– Er zijn educatieve programma’s speciaal ontwikkeld. Zoals de Speurtocht en de Kanonnentocht door de geschiedenis van de artillerie met o.a. een verkleedkist en video’s.

Zeer geschikt voor een kinderverjaardag.


Kijk voor actuele informatie op: www.nederlandsartilleriemuseum.nl