Beëdiging in ’t Harde 19 juni

De Korpszaal in paviljoen 4 – Luitenant C.W F. Schnabel (RMWO-4) paviljoen is een belangrijke ontmoetingsplaats waar eenieder binnen kan lopen. Daar vinden veel vergaderingen en veel bijeenkomsten van allerlei aard plaats. Daar worden de kinderverjaardagen gevierd en worden gasten ontvangen en niet geheel onbelangrijk koffie en lunch ontmoetingen voor de vrijwilliger.
Maar eens per jaar is er een beëdiging en ligt de Korpszaal vol met de uniformen van de Gele Rijders. Daar worden de dames en heren omgetoverd tot ‘De Rijder te Paard’. Deze dag is de Korpszaal van hun.

De paarden staan rustig te grazen tot ze worden gezadeld en de hoefjes worden nog even gelakt en daar gaan ze.

Boekpresentatie: Artilleriebeschieting bij de Sloedam 16 en 17 mei 1940

BOEKPRESENTATIE: ARTILLERIEBESCHIETING BIJ DE SLOEDAM 16 EN 17 MEI 1940

Op vrijdag 17 mei 2024 werd in het Zeeuws Archief in Middelburg het boek ‘Artilleriebeschietingen bij de Sloedam’ van auteur Peter de Haas gepresenteerd. In het boek worden de gebeurtenissen rondom 16 en 17 mei 1940 op de Sloedam en in Middelburg belicht vanuit de invalshoek van de artillerie. Wethouder Rutger Schonis van Middelburg nam het boek in ontvangst. De publicatie bevat de resultaten van een onderzoek van het Nederlands Artillerie Museum (NAM) naar de artilleriebeschietingen in Zeeland, met name op 16-17 mei 1940.

Onderzoekers van het Kennis- en Documentatiecentrum van het Nederlands Artillerie Museum (NAM) uit Oldebroek spraken met meerdere onderzoekers die eerder over de gebeurtenissen op 16-17 mei 1940 schreven en deden nieuw onderzoek vanuit artilleristisch oogpunt.

   

De meidagen van 1940. Na het verwoestende bombardement op Rotterdam tekende de Nederlandse Krijgsmacht op 15 mei 1940 de capitulatieovereenkomst met het aanvallende Duitse leger. Generaal H.G. Winkelman schreef in zijn proclamatie: “De strijd in Zeeland wordt nog voortgezet.” Waarom doorvechten in Zeeland na een capitulatie? Hoe dan? Hoe liep dat af?

Het boek gaat op deze vragen in. Het vertelt het verhaal van hoe en waarom de strijd in Zeeland verder ging en een laatste explosie van geweld kende bij en rond de Sloedam op 16 en 17 mei 1940. Door deze oorlogshandelingen ging een groot deel van de historische binnenstad van Middelburg in vlammen op. Daarbij was een aantal burgerslachtoffers te betreuren.

Artillerie. Over het verloop van de strijd in de meidagen van 1940 in Zeeland is in de loop der jaren al veel gepubliceerd. Dit leverde verschillende conclusies op over de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de brand in Middelburg.

Bij de oorlogshandelingen in de meidagen is gebruik gemaakt van artillerie. Artillerie is een krachtig ondersteunend wapen in militaire conflicten. Voor de werking, tactische inzet van artillerie is kennis van zaken onmisbaar. Het NAM beschikt over deze kennis en zette die in voor nieuw onderzoek, onder meer in de archieven en collecties in het Zeeuws Archief, maar ook in Franse en Duitse archieven.

Doel van het onderzoek

Primair doel van het onderzoek was het beschrijven van de plannen, de organisatie, het materiaal, het optreden en de uitvoering van de Franse en Duitse (artillerie) eenheden. Daarbij werden technische en tactische kennis van de inzet van artillerie in de meidagen van 1940 betrokken.

Uit dit nieuwe onderzoek naar de artilleriebeschietingen in Zeeland, met name op 16-17 mei 1940, blijkt dat zowel de Duitse artillerie als ook de Duitse luchtmacht, de stad Middelburg als gericht doel in het vizier hadden. De onderzoekers hebben geen harde bewijzen gevonden dat de Franse artillerie op Middelburg heeft geschoten. Daarmee komt dit onderzoek vanuit artilleristisch oogpunt tot een enigszins andere conclusie dan eerdere publicaties.

Gegevens Boek:

Peter de Haas. ‘Artilleriebeschietingen bij de Sloedam, 16-17 mei 1940’. (Zwolle, Nederlands Artillerie Museum, 2024). ISBN 9 789464 913767. Te bestellen via de auteur of via info@nederlandsartilleriemuseum.nl of  receptie@hckva.nl

Kosten € 35,00 exclusief verzendkosten.

#WO2 #WOII #TweedeWereldoorlog #Artillerie #Artilleriebeschietingen

https://www.facebook.com/ZeeuwsArchief/

Meivakantie

Opnieuw is het museum weer aan het verfraaien!
Deze keer is de buitenboel aan de beurt. Romdom alle paviljoenen heeft de bestrating een metamorfose ondergaan niet alleen het verfraaien was een doelwit maar tevens waarborgt het de veiligheid voor onze bezoekers.
U allen dus.
Nu de Mei-vakantie in aantocht is staan wij met het hele team weer voor u klaar. Leuke leerzame speurtochten voor de kinderen maken het tot een uitje waar ze fijne herinneringen aan over houden.
Welkom altijd, maar zeker in de Mei-vakantie.

Opening themaexpositie Militaire Willemsorde en naamgeving paviljoens

Opening themaexpositie Militaire Willemsorde en naamgeving paviljoens.

Op 27 maart werd in het Artilleriemuseum een thematentoonstelling geopend over de Militaire Willemsorde. Die thematentoonstelling geeft informatie van algemene aard over de MWO en gaat nader in op artilleristen die deze onderscheiding ooit hebben gekregen. Drie van hen stonden bij deze gelegenheid in het middelpunt van de belangstelling zoals de themaexpositie laat zien.  Hun namen en een korte beschrijving van hun verdienste zijn als aanvulling daarop aangebracht op drie paviljoens van het museum. Het betreft Tweede-luitenant Schnabel, Reserve Eerste-luitenant de Jager en Majoor Mulder.

Het artilleriemuseum mocht zich verheugen in de aanwezigheid bij de openingsceremonie in de Korpszaal van Majoor Marco Kroon als een der huidige Ridders MWO in onze krijgsmacht, de heer Trost als nabestaande van Ridder MWO Tweede-luitenant Schnabel en Genmaj bd Henk Morsink in zijn hoedanigheid van Kanselier der Nederlandse Orden. Hun aanwezigheid gaf de thema-expositie en de naamgeving van de paviljoens het gewicht dat zij verdienen.

De initiatiefnemers voor het inrichten van de thematentoonstelling en de naamgeving van de paviljoens, waren de vrijwilligers van het Artilleriemuseum Lkol bd Henk Molman en Kap bd Gerrit Bosch. Zij zijn erin geslaagd een aansprekende en waardevolle expositie samen te stellen. Er zijn verschillende goede redenen voor een expositie over de MWO. In de eerste plaats tonen we ons respect en waardering voor al degenen die deze bijzondere en waardevolle onderscheidingen hebben gekregen.

In de tweede plaats is de exposite over de MWO informatief. Wie de moeite neemt de geschiedenis ervan na te gaan vanaf het moment van instelling op 30 april 1815, zoals Henk Molman heeft gedaan, komt tal van interessante wetenswaardigheden tegen. Informatie daarover nodigt mensen uit het museum te komen bezoeken en met thematentoonstellingen wordt de interesse van bezoekers vastgehouden.

In de derde plaats is informatie over de MWO en in het verlengde daarvan over andere dapperheidsonderscheidingen van belang voor de vorming van onze eigen militairen of van leerlingen die hier op het kamp hun opleiding volgen. Het Artilleriemuseum speelt van huis uit een belangrijke ondersteunende rol op dat gebied, de thema-expositie over de MWO geeft er een extra dimensie aan en de namen op de paviljoens vormen een blijvende herinnering. Dat alles draagt bij aan het bijbrengen van wat we noemen ‘Trots op het eigen Wapen der Artillerie’, binding en onderdeel vorming en daarmee operationele effectiviteit. Dit belang werd mede benadrukt door de aanwezigheid van de Wapenoudste der Artillerie Genmaj Wilfred Rietdijk en de commandanten en adjudanten van de Korpsen Veldartillerie en Rijdende Artillerie, respectievelijk Kol Michel Roelen en Adj. Jan de Vries en Lkol Jeffrey van der Meer en Adj. Ed Kurvers.

Na het welkomstwoord gaf Henk Molman in een korte lezing nadere informatie over de MWO en zijn naspeuringen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de Ridders MWO wier namen op de paviljoens prijken. 

Hij ging dieper in op de omstandigheden waaronder Tweede-luitenant Schnabel moest optreden en zijn krijgshandelingen die uiteindelijk zouden leiden tot het toekennen van de MWO.

 

Die beschrijving was zeer waardevol voor de heer Trost en interessant voor de toehoorders, mede doordat met het gepresenteerde fotomateriaal Tweede-luitenant Schnabel een gezicht kreeg.

 

 

 

 

 

Aansluitend aan de lezing bekeken de aanwezigen de thema-expositie en de borden met de namen van de Ridders MWO op de paviljoens, waarmee de opening en naamgeving een feit was.

 

Het spreekt vanzelf dat na afloop in de Korpszaal uitgebreid werd nagepraat.

 

Zo is het Artilleriemuseum weer een bezienswaardigheid rijker en zeer de moeite waard om weer eens te bezoeken.                                                                                                                    Voorzitter Artilleriemuseum Bgen bd Bart Rosengarten.

 

 

Bereikbaarheid Museum

In verband met werkzaamheden aan het spoor die toegang geeft naar het museum zijn wij woensdag en donderdag 27 en 28 maart gesloten.

De genodigden voor de thema-expositie  en naamgeving Paviljoens op woensdag de 27e krijgen een route beschrijving hoe te rijden.

Vrijdag de 29e verwelkomen wij u weer graag.

Drie musea op defensieterrein

 

Het museum van de Artillerie bevindt zich bovenop de ruim 60 meter hoge ‘Knobbel’, officiële naam ‘De Woldberg’, gelegen in een park in Engelse landschapsstijl en omgeven door prachtige rijksmonumenten.  Een schitterend uitzicht over het heidelandschap van de Noord-Veluwe krijgt u er gratis bij.

De hele collectie is verdeeld over vier paviljoenen waar de hele geschiedenis van het Wapen der Artillerie en in het bijzonder die van het Korps Veldartillerie in allerlei vormen worden getoond. Vele voorbeelden van geschut en munitie door de eeuwen heen, ook de operationele inzet van eenheden en ontwikkelingen van de artillerietechniek. Ieder paviljoen herbergt een tijdsperiode vanaf de Romeinse tijd tot aan de huidige uitzendingen waar u vele schitterende uniformen, geschut, paarden en diorama’s kunt zien.

Het defensieterrein waarop de drie musea gevestigd zijn is nog steeds in gebruik als schietterrein (ASK) waardoor u, als er geoefend wordt, midden in de realiteit terecht komt.

Zowel binnen als buiten in de ‘Museumtuin’ is veel geschut te zien.

 

 

 

 

 

Kinderen worden geschminkt en verkleed als een echte militair en kunnen een spannende speurtocht maken die door alle paviljoenen gaat en als beloning een mooi diploma oplevert.

Voor de artillerist een wereld van herkenning, voor gezinnen een leuk uitje die ook nog eens heel leerzaam is.

Verjaardagen worden een feestje, de kinderen vinden het allemaal heel spannend, vooral de metamorfose na het verkleden.

Speurtochten voor de kinderen gaan altijd gepaard met een verkleedpartij.

Ook kun je hier een Bibliotheek en een Kenniscentrum vinden. Voor de vele vragen over heden en verleden liggen hier meestal de antwoorden.

Een bezoek aan de drie musea is zeer de moeite waard.

Alle informatie over regelgeving en openingsdagen/tijden kunt u vinden op deze website. www.nederlandsartilleriemuseum.nl                                                                                        Facebook geeft u een beeld van gebeurtenissen door de jaren heen.

Artillerie museum openingsdagen/tijden: Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gele Rijders museum: Woensdag 13.00 tot 17.00 uur.

Inlichting museum: Maandag t/m woensdag vanaf  9.00 uur, afspraak via de mail: JISTARC.DIVI.Historischeverzameling@mindef.nl

Boven op ‘De Knobbel’ is de poort die toegang geeft tot defensieterrein waar de 3 musea te vinden zijn. U meldt zich via deze poort. U bevindt zich op defensieterrein waardoor identificatie verplicht is.

Adres: Eperweg 149 8084 HE ’t Harde.

Wijzigingen in de route of in de openingstijden vindt u op deze website.                                          Telefonische informatie alleen tijdens de openingsuren van de receptie 0889 516461.

Graag tot ziens!

 

Route Museum periode in maart

Route Museum in maart.
Afsluiting N309 van ma 4 maart t/m za 23 maart
De provincie Gelderland voert groot onderhoud uit aan de N309 tussen ’t Harde (A28) en Epe (A50).
Het gaat om vervanging van het asfalt en het uitvoeren van enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Het wegdeel waar het nu om gaat is:
N309 kruising Spoorstraat (bij afrit A28) tot kruising Hessenweg (tot aan de parkeerplaats boven op de knobbel).
Toegangstijden poorten (bezetting door DBBO):
Bovenpoort en Benedenpoort LBO 24/7 open
Poort bij raccordement/NS parkeerplaats 24/7 open
Achterpoort LTK ma t/m vr van 06.30 uur tot 20.00 uur
Hoofdpoort LTK alleen voor voetgangers van en naar de LO/S
So what voor de toegankelijkheid van het NAM.
Voor houders defpas van ma t/m vr van 06:30 tot 20:00 uur:
1. Vanuit ’t Harde: Tonnet oprijden via poort bij raccordement en dan via de Tonnet achterpoort naar de LbO (en vice versa).
2. Vanuit Epe: via de bovenpoort LbO
Buiten deze tijden conform bezoekers.
Voor vrijwilligers zonder defpas en bezoekers:
1. Vanuit richting Zwolle en Harderwijk op de A28: neem afrit 15 richting Epe. Ga richting Epe op de N795. Bij rotonde links richting ’t Harde, ingang via de bovenpoort.
2. Vanuit Epe: via de bovenpoort LbO
Statistieken en advertenties bekijken
Bericht promoten
Leuk

Opmerking plaatsen
Delen

2024

Wij wensen al onze volgers, bezoekers en belangstellenden een knallend 2024 en zien u graag terug in het ‘Nederlands Artillerie Museum’ in ’t Harde.

Ook in 2024 wordt er weer hard gewerkt aan de verhaallijn van de geschiedenis van de artillerie. En dat willen wij u graag laten zien. Welkom!

Kerstperiode

In deze feestelijke decembermaand zijn we zoveel mogelijk open.
In de Kerstvakantie staan de vrijwilligers weer voor u klaar.
De dagen dat het museum standaard gesloten is zijn de volgende:
Zaterdag/Zondag en Feestdagen.
Extra sluiting ivm werkzaamheden: woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december.