Openstelling Museum

 

Eindelijk kunnen wij u als gast weer verwelkomen bij de Historische Collectie van het Korps Veldartillerie (HCKVA). Wij openen de poorten maandag 28 juni om 13.00 uur en vanaf dat moment verwelkomen onze vrijwilligers u weer graag.

Vanaf 18 maart 2020 t/m 28 juni 2021 was het museum met tussenpozen open en gesloten al naar gelang de pandemie voortduurde. Nu de versoepeling steeds positiever uitpakt kunnen en mogen wij het museum voor publiek weer openstellen, uiteraard onder de nog geldende coronavoorschriften en beperkingen die door het Kabinet en RIVM zijn afgekondigd.

Voor u als bezoeker geldt dat u zich aanmeldt bij de wacht en een toegangspas krijgt waarmee u het defensieterrein op mag, vergeet niet een identificatiebewijs mee te nemen. U, of één persoon uit uw gezelschap, meldt zich bij de receptie van de HCKVA om contactgegevens in te vullen en vragen over de gezondheid te beantwoorden. Alleen als u contactgegevens verstrekt (naam, telefoonnummer) en u (en uw gezelschap) gezond bent, mogen wij u toelaten

Wij verzoeken u tijdens uw bezoek de hygiëneregels in en om de gebouwen van het museum in acht te nemen en de 1.5 meter afstand aan te houden. Een overzicht van de van toepassing zijnde regels wordt aan u uitgereikt waaronder het dragen van een mondkapje binnen de gebouwen.

Wij wensen u ondanks alles een aangenaam en leerzaam bezoek.

Het aantal bezoekers dat volgens de nu geldende regels toegelaten kan worden is 50 personen.

Een grote groep vrijwilligers is voortdurend bezig om de verhaallijn van de artillerie in beeld te brengen waardoor er steeds weer vernieuwingen in de paviljoenen plaats vinden. Dat en nog meer willen wij u graag laten zien.

Vanaf de 28e juni: VAN HARTE WELKOM IN HET  ARTILLERIE MUSEUM IN ‘T HARDE.

 

VETERANENHUIS ‘T HARDE

Veteranenhuis ’t Harde

(artikel is geleend van het Veteranenhuis)

Inmiddels werd/wordt er hard gewerkt aan de verbouwing en inrichting. Door de corona perikelen is er enige vertraging ontstaan maar geeft ons tevens de gelegenheid om de tijd te nemen om alles goed in te richten. Zo is er een bestuur geformeerd en zal de “Stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde” worden vastgelegd bij de notaris. Ook is ons eigen logo vastgesteld welke symboliseert dat het een Nederlands Veteranenhuis betreft voor alle veteranen op de bakermat van de Artillerie. Tevens volgt er binnenkort een eigen website www.veteranenhuisartillerie.nl waar je alle informatie m.b.t. het veteranenhuis kunt vinden. Zodra de website gereed is wordt u hierover op dit medium geïnformeerd. De FB pagina zal eveneens in gebruik blijven om te informeren en te verbinden. Tot zover de informatie tot nu toe met enkele foto’s van de verbouwing.

Met grote steun van met name de vrijwilligers van de Historische Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA) wordt er hard gewerkt om omstreeks 1 maart officieel de deuren te openen.

Blijf deze pagina volgen om getuige te zijn van de voortgang.

 

DE SLAG OM DE SCHELDE

Om in de gaten te houden!
Helaas ging de première van deze film in verband met Covid19 niet door, een film met een historische geschiedenis die minder bekend is. Wel een geschiedenis die verteld moet worden.
                        

 

De Slag om de Schelde: het verhaal

Laten we beginnen met een geschiedenislesje, want de Slag om de Schelde is niet bepaald de meest memorabele gebeurtenis van de Tweede Wereldoorlog. Belangrijk was-ie wel. We beginnen het verhaal op 6 juni 1944: D-Day. De Canadese geallieerden landen in de Franse regio Normandië voor wat het startschot zou zijn voor de invasie om West-Europa te heroveren op de Duitsers. Het Canadese leger heeft de taak om de kustgebieden terug te pakken en rukt op naar België. Naar verloop van tijd zijn verschillende havensteden als Duinkerke en Calais in handen van de geallieerden en terwijl de Canadezen oprukken naar het noorden, zijn het de Engelsen en Amerikanen die juist vanuit Noord-Nederland naar het zuiden trekken.

In september 1944 wordt er gevochten bij Arnhem: Operation Market Garden. De operatie mislukt, waardoor het met de winter in zicht belangrijk wordt om havenstad Antwerpen (inmiddels heroverd) weer ‘in productie’ te krijgen. Antwerpen zou dan de aanvoerstad worden door de gunstige ligging ten opzichte van Engeland. Het heroveren ervan is van levensbelang, maar dat zou een lastig verhaal gaan worden…

De Duitsers hebben namelijk nog steeds de macht over de Westerschelde, en zonder dat gebied kom je Antwerpen niet in vanuit de Noordzee. De opdracht is dus duidelijk: de Westerschelde móet heroverd worden. In vier operaties zouden de geallieerden dat voor elkaar moeten krijgen, is het plan. De laatste, Operation Infatuate, gaat om de bevrijding van het Zeeuwse eiland Walcheren en is het slotstuk van de Slag om de Schelde. Op 28 november 1944 is de operatie gelukt en hebben de bevrijders volledige controle over het strategisch gezien enorm belangrijke gebied.

Tijdelijk sluiting Museum

Naar aanleiding van de laatste persconferentie door onze minister president gegeven, heeft het bestuur in overleg met de legerleiding besloten om het museum tot nader order te sluiten. Het risico van een besmetting is in het hele land groot dus ook in en om het museum. De voorwaarden zijn erg aangescherpt en ondanks dat wij praktisch aan alle voorwaarden voldoen willen we toch het risico niet lopen met kans op besmetting. Dat het jammer is voor alle gasten van de omliggende bungalowparken beseffen wij maar al te goed, ook in de aanvragen voor kinderverjaardagen en groepsbezoeken moeten we u helaas teleurstellen.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u nog steeds onze mail gebruiken die dagelijks wordt gelezen. hckvaoldebroek@gmail.com.

Blijf allen gezond en wij verwelkomen u graag in betere tijden. Blijf de website en Facebook volgen daar vindt u steeds de nieuwste gegevens.

Wij vragen u begrip voor deze genomen besluiten voor ons aller welzijn.

 

‘Museum Tuin’

In en om het museum wordt er nog steeds hard gewerkt aan het vernieuwen en de geschiedenis te verhalen van de Historische Collectie Korps Veldartillerie.
Tussen paviljoen drie en paviljoen vier is niet alleen de bestrating geheel vernieuwd met parkeerplaatsen maar zijn er ook voertuigen geplaats.

Behalve de bestrating wordt alles door de vrijwilligers gedaan.

De Honest John en de M 114 L23 hebben gezelschap gekregen.
Van: de M 114 L39, van de FH 70 Feldhaubitzer en van de M 109. Een fraai aanzicht bij het bezoeken van de historische collectie.

 

 

M 114 L23

M 109 Plaatsen

 

M 114 L39 en de FH 70 Feldhaubitzer op de voorgrond

Corona protocol Historische Collectie Korps Veldartillerie

Het coronaprotocol voor de Historische Collectie Korps Veldartillerie: het ‘Artilleriemuseum’

Beste bezoeker,

Met ingang van 1 juli heeft ons museum weer zijn deuren voor bezoekers geopend. We dienen ons daarbij te houden aan de diverse coronarichtlijnen die zijn opgesteld om uw en onze veiligheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Een belangrijk uitgangspunt is voor ons het coronaprotocol van de Museumvereniging dat wij hebben vertaald in een regeling voor het Artilleriemuseum. Aangezien ons museum op defensieterrein staat, gelden voor ons ook de voorschriften en aanwijzingen van Defensie.

De volgende bepalingen zijn van toepassing:

 • Ons museum is alleen toegankelijk voor groepen mensen die tot één huishouden behoren en individuele bezoekers. Andere groepsbezoeken zijn vooralsnog niet toegestaan.
 • U heeft alleen toegang als u niet ziek bent; dat wil zeggen: u en uw medebezoekers hebben geen klachten in de vorm van neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts boven 38 graden Celsius of benauwdheid.
 • Wij meten niet uw lichaamstemperatuur.
 • U bent weer welkom na ziekte als u minstens 24 uur klachtenvrij bent.
 • Wij behouden ons het recht voor u de toegang te weigeren bij twijfel over uw gezondheidstoestand.
 • Wij verzoeken u zich tijdens uw bezoek strikt te houden aan alle bekende hygiënemaatregelen. Dus ook: houdt minstens anderhalve meter afstand, tenzij u en uw medebezoekers tot hetzelfde huishouden behoren. Uiteraard krijgt u de gelegenheid uw handen te wassen en te ontsmetten; wijzelf zorgen voor voortdurende reiniging en ontsmetting van contactpunten in het museum.
 • Indien u niet over een defensiepas beschikt dient u zich bij aankomst bij de ingang van het Defensieterrein te melden bij de wacht, waar u zich moet legitimeren. Uw meereizende gezinsleden kunnen in de auto blijven zitten; u meldt uw gehele gezelschap aan. Na aanmelding wordt u door een museummedewerker begeleid naar de parkeerplaats van het museum. Bezoekers die wel over een defensiepas beschikken begeven zich rechtstreeks naar het museum, gebouw 215.
 • Vanaf de parkeerplaats bij het museum wordt de toegang tot de receptie geregeld en krijgt u verdere informatie.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de museummedewerkers; zij doen er alles aan om uw bezoek zo veilig en aangenaam mogelijk te maken.
 • Wij verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te maken van de pinautomaat en contactloos te betalen.
 • Volg in het museum de aangegeven route en loop niet terug.
 • Tijdens uw rondgang door onze expositie: houd rekening met elkaar, verleen doorgang aan andere waar dat kan, maar bewaar de vereiste afstand.
 • Wij verzoeken u in de expositie geen voorwerpen aan te raken, uitgezonderd touchscreens waarvoor u bij de receptie een wegwerpstift krijgt. Een aantal andere apparaten is uitgeschakeld in verband met de hygiëne.
 • U kunt aan het begin en het einde van uw bezoek gebruik maken van onze toiletten. Pas na toiletgebruik de hygiënemaatregelen toe.
 • Na uw rondgang door de expositie kunt u eventueel terecht in onze winkel, maar wij kunnen u helaas geen catering aanbieden. Daarna begeleidt een medewerker u terug naar de uitgang bij de wacht.

Wij vragen uw begrip voor al deze beperkende maatregelen, maar hopen dat u desondanks zult genieten van onze prachtige expositie.

 

 

 

 

Sluiting Historische Collectie Korps Veldartillerie

De veiligheid van de bezoekers en medewerkers van ons museum staat voorop en daarom is besloten om in lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het corona virus de deuren tot nader order te sluiten.
Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Zodra de situatie verandert vindt u dat op deze pagina!