Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Super trots is he team van de HCKVA op onze nieuwe ‘Ridder in de orde van Oranje-Nassau’ William Verdyun Lunel. Met zijn vele taken in verschillende diciplines heeft William dit meer dan verdiend. Van harte gefeliciteerd William.

 

Bezoek van de MG-TTO vereniging

Zaterdag hebben we als NAM-HCKVA in samenwerking met museum-KRA een groep bezoekers over de vloer gehad van de MG-TTO vereniging.
Dat zijn historische MG sportwagens tot bouwjaar 1953.
Een feest om te zien deze beauty’s.
Bij de KRA gestart met koffie en cake en de lunch in de Korpszaal van HCKVA.
Beide musea vielen zeer in de smaak en de bezoekers waren verrast over de beide collecties.
                   

Scholen Project Deltion College Zwolle

Afgelopen woensdag 22 maart 2023, bracht een delegatie van drie docenten van het Deltion College uit Zwolle, Afdeling VeVa-opleidingen (Veiligheid en Vakmanschap)  onder leiding van Thijmen Komen een bezoek aan het Nederlandse Artillerie Museum  (NAM) op de Knobbel. De VeVa opleidingen binnen het Deltion College bereiden jonge mensen voor op een startfunctie als soldaat, kanonnier, marinier of korporaal binnen defensie. De VeVa is een uitdagende opleiding die van studenten inzet en teamwork  vereist, waarbij uitdagingen er vooral zijn om overwonnen te worden.

Thijmen en zijn collega’s werden ontvangen door vrijwilligers van het Kenniscentrum verbonden aan het NAM onder leiding van Henk van Rijssen, voormalig beroepsofficier bij de artillerie. Na een korte rondleiding door de collectie,  die bij de bezoekers enthousiaste reacties opriep, gingen de beide teams met elkaar in overleg. Het NAM besteedt in haar collectie aandacht aan diverse thema’s die ook binnen de VeVa opleiding aan de orde komen zoals: ‘Vredesuitzendingen’, de periode van de ‘Koude Oorlog’ en de inzet van militaire middelen en de daarbij behorende dilemma’s.

Voor het komend schooljaar is het de bedoeling om een bezoek aan het NAM (oktober/november) met een oriëntatie op de artillerie een vaste plek te geven binnen het studietraject van deze VeVa studenten! De komende periode gaan we gebruiken om daar inhoudelijk invulling aan te geven

Gedenksteen

Op vrijdag 17 maart is bij het museum en het Veteranenhuis een gedenksteen onthult voor kanonnnier 1 Bas Alsemgeest.
Bas is tijdens een missie in Bugojno, voormalig Joegoslavië, op 8 mei 2001 omgekomen bij een tragisch trainingsongeval van Crowd-and-Riot-Control eenheid waar hij deel van uitmaakte.

De plaatsing gebeurde op initiatief van zijn maten van zijn opleiding bij Schoolbataljon Noord en van 14 Afdeling Veldartillerie.

Met aanwezigheid van zijn moeder en familieleden.

Bas leeft.

 

Werkbezoek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

   

Afgelopen donderdag bracht een delegatie van de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een werkbezoek aan de HCKVA. Aanleiding voor het bezoek was de vraag of de HCKVA militair erfgoed kon aangeven (WO I en met name de Koude Oorlog). De delegatie bracht achtereenvolgens een bezoek aan  het museum van de KRA,  daarna aan het gebouw 84 (oude paardenstal) en bekeken de (nucleaire) artillerie inzet middelen (Honest John, Lance raket en de MLRS). Vervolgens een demonstratie van de FH70, een getrokken vuurmond uit de Koude Oorlog, die nu veelvuldig wordt ingezet in de Oekraïne. Tenslotte een bezoek aan Paviljoen 4 en met name aan de maquette van de (kernwapen)site ’t Harde. De delegatie neemt haar bevindingen mee en wordt vervolgd. Als u geïnteresseerd bent in de verhalen en elementen van de Koude oorlog zie het zeer lezenswaardige rapport: “Trouwe bondgenoot met Hollanditis” (zie onderstaande Link)

 

Trouwe bondgenoot met Hollanditis. Sporen van de militaire en civiele verdediging tijdens de Koude Oorlog | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedg.

 

Schoolproject

Twaalf Mavo geschiedenis examenkandidaten van de RSGNOV uit Epe hebben zich op een bijzondere locatie voorbereid op hun laatste School Examen.

Het SE voor Mavo 4 beslaat de leerstof van de 19e en de 20e eeuw. Het laatste hoofdstuk behandelt de Koude Oorlog.

In het Artilleriemuseum van ’t Harde wisten de vrijwilligers veel over deze periode te vertellen. We zijn nu op de hoogte van allerlei schietend materieel. Daarvoor kregen we buiten een rondleiding en hebben we de tentoonstelling in het museum beleefd.

Als afsluiting hebben we gediscussieerd over de uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa en of het slim is, als de Oekraïne bij de NAVO mag komen.

Actueel en een beetje verontrustend is de vraag of de jeugd straks de dienstplicht moet gaan vervullen. Ga eens kijken bij het museum, alleen al het unieke terrein en de binnenkomst is een beleving op zich!!

 

Voorjaarsvakantie 2023

De Historische Collectie Korps Veldartillerie, (Nederlands Artillerie Museum) heeft ook tijdens de voorjaarsvakantie de deuren wijd openstaan voor u als bezoeker. U bent van harte welkom van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor jong en oud is er veel te zien, veel te beleven.

De collectie is steeds aan het vernieuwen.

Er wordt hard gewerkt door alle vrijwilligers om de bezoeker, u, steeds is anders voor te schotelen.

Wees welkom op deze mooie en interessante lokatie zowel binnen als buiten.

 

 

 

Affuit

De affuiten die rondom de museumgebouwen staan zijn in een nieuw ‘jasje’ gestoken.

Een affuit is een onderstel om een geschut te vervoeren. Bij het vuren vormt de staart van de affuit het derde steunpunt.

Het kanon wordt gevormd door een buis, de inwendige ruimte van de buis heet ziel, de wand heet zielwand.

AMX

Niet alleen binnen is er een AMX nu ook buiten in de museumtuin te zien.

BART ROSENGARTEN BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Tijdens zijn laatste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van onze vereniging heeft de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel Bart Rosengarten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werkzaamheden als officier bij de Koninklijke Landmacht en zijn talloze vrijwilligers functies binnen ons Wapen. Naast de leden die de ALV bijwoonden waren tal van gasten en familieleden van Bart aanwezig. Onder de aanwezigen waren verder Plv Commandant Landstrijdkrachten en tevens oud-wapenoudste Genmaj Rob Jeulink en onze wapenoudste en tevens vice voorzitter van de VOA Genmaj Wilfred Rietdijk. Hieronder vindt u de integrale tekst uitgesproken door de CvK dhr Andries Heidema.

Beste mensen, mijnheer Rosengarten,

U wordt alom gerespecteerd en gewaardeerd. Zowel in uw werk bij Defensie als daarna in uw vrijwillige aan Defensie gerelateerde werkzaamheden. Kenmerkend is dat u weloverwogen opereert vanuit de inhoud, met oog voor mens en maatschappij. U slaat een brug tussen krijgsmacht en samenleving. En hoe belangrijk dat is, zien we nu in de praktijk. Zowel in uw werk als daarbuiten verbindt en inspireert u mensen. Ook in complexe situaties weet u draagvlak te creëren, koers te houden en resultaat te boeken.

Carrière Defensie U kunt terugzien op een zeer succesvolle carrière bij Defensie, waarin u op een overtuigende en gewetensvolle manier leiding gaf aan militaire eenheden en stafafdelingen binnen de artillerie en de defensieorganisatie. In uw werk kon u van hoog tot laag rekenen op respect, waardering en vertrouwen. Daarbij wil ik graag twee bijzondere wapenfeiten expliciet benoemen.

Missie SFOR Als chef Landoperations Stabilisation Force (SFOR) in het voormalig Joegoslavië was u de juiste man op de juiste plaats. U moest ervoor zorgen dat de situatie stabiliseerde, zodat Bosnische Moslims, Kroaten en Serviërs met elkaar verder konden na de oorlog. Een uiterst complexe en precaire missie waarbij zo’n 28.000 militairen betrokken waren.

Herstructurering Koninklijke Landmacht Met dank aan uw gezaghebbende en succesvolle optreden werd u direct daarna aangewezen als Projectofficier Herstructurering Koninklijke Landmacht. Met de opdracht de op één na grootste (politieke) bezuinigingsopgave binnen de landmacht te leiden en te realiseren (2004-2007). Ook hier toonde u zich een bruggenbouwende crisismanager die in zeer korte tijd een zeer complexe omgeving in kaart wist te brengen, wat uiteindelijk resulteerde in een gedragen oplossing. Zo’n 20.000 functies werden tegen het licht gehouden. Het ging daarbij niet alleen om parate eenheden, maar ook om opleidingscentra, staven, logistieke en ondersteunende eenheden en organisaties. Intussen is door de actuele ontwikkelingen het politieke inzicht veranderd en het tij gekeerd en moet Defensie weer op sterkte komen. Het kan haast niet anders, dan dat dit bij u een dubbel gevoel oproept.

Klachtencommissie Gezondheidszorg Landmacht Na u FLO werd u in 2008 voorzitter van de Klachtencommissie Gezondheidszorg Landmacht, die u met succes nieuw leven inblies. Vervolgens werd u voorzitter van een nieuwe centrale medische klachtencommissie voor de hele defensieorganisatie. U wist een professionele organisatie tot stand te brengen waar de menselijke maat leidend werd en onafhankelijkheid en het belang van de klager voorop stonden. U zorgde voor verbetering van de opleiding en positionering van klachtenfunctionarissen, stroomlijnde processen en maakte ze transparant. U zette de taak en het belang van de klachtencommissie op de agenda en in de spotlights. Dat komt niet alleen de klachtenbehandeling ten goede, maar ook de mentale en fysieke gezondheid van militairen.

Vereniging Officieren Artillerie (VOA) Als Voorzitter Vereniging Officieren Artillerie (VOA) bent u ook al 13 jaar het boegbeeld van deze ‘band of brothers’, waar het draait om onderlinge verbinding en vakmanschap. Met vernieuwende initiatieven lukt het u aspirant officieren te interesseren en de vereniging te verjongen. Bovendien verruimt u de korpsgeest door officieren van andere wapen- en dienstvakken aan te trekken en daarbij ook naar het buitenland te kijken. Door dit alles kreeg de vereniging een geweldige impuls en weer perspectief. Aan het voorzitterschap van de VOA is het lidmaatschap Wapentraditieraad Artillerie verbonden. Ook daar bent u een kartrekker als het gaat over het bedenken en beleidsmatig uitwerken van nieuwe ideeën.

VOA verenigingsorgaan Sinte Barbara groeide onder uw leiding uit tot hét spraakmakende magazine voor vuursteun en luchtverdediging in Nederland. Met de oprichting van stichting Artillery Business Club legde u de verbinding met het bedrijfsleven en een financieel fundament onder het magazine. Uw redactionele bijdragen blinken uit in militair-politiek-strategisch inzicht en sociaal-maatschappelijk engagement.

Cultuurhistorisch erfgoed artillerie U, mijnheer Rosengarten, draagt het cultuur-historisch erfgoed van de artillerie, het oudste korps van de Koninklijke Landmacht (1677), een warm hart toe. Als voorzitter van het Nederlands Artillerie Museum maakt u zich al ruim 10 jaar sterk voor het behoud van dit erfgoed. Door u in te zetten voor educatie, interactie en beleving wat het museum zo’n 10.000 bezoekers per jaar oplevert. U gaf het museum nieuw elan, investeerde in fondswerving en de restauratie van de vier 19e eeuwse paviljoens en zorgde voor professionalisering van de organisatie, zonder de sociale functie uit het oog te verliezen.

Uw sociaal-maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit de oprichting van de stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde waarvan u ook voorzitter bent. Het huis voorziet in een grote behoefte aan steun en kameraadschappelijke verbinding.

Onderscheiding

Mijnheer Rosengarten, ik rond af. Voor al uw vrijwillige intensieve, innovatieve en landelijk betekenisvolle verdiensten – tegen de achtergrond van uw onderscheidende carrière bij Defensie – mag ik u vandaag de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitreiken.

Van harte gefeliciteerd!