Bestuur

Samenstelling bestuur stichting Nederlands Artillerie Museum

Dhr. A.M. Rosengarten   Voorzitter

Dhr. W. Koers                   Secretaris

Dhr. E. ten Braak             Penningmeester

Dhr. H. van Rijssen        Lid, 2e penningmeester