Wandeling over het ASK terrein

’T HARDE – In de rubriek ‘Wandeling van de week’ interviewt Dennis Dekker inspirerende mensen die iets over hun onderscheidende visie, eigenaardige passies of bijzondere dromen vertellen. Deze week loopt Dennis samen met Dolf Moesker (69) uit Hattem. Dolf wandelt veel. Zo is hij één van de Hattemers die talloze stadswandelingen geeft. Maar daarbij is hij vrijwilliger van het Nederlands Artilleriemuseum dat zich bevindt op de zogenaamde ‘Legerplaats bij Oldebroek’ (midden op de N309 tussen Epe en ’t Harde). Daar spreek ik met hem af. Waarom daar? “Ik was hier jarenlang werkzaam als commandant. Maar toen ik na 43 jaar stopte met werken, ben ik meteen door een oud-collega gevraagd als vrijwilliger van het museum.”

De belangrijkste reden waarom Dolf daar teruggevraagd is als vrijwilliger is ontegenzeglijk kennis. Hij weet enorm veel boeiende verhalen te vertellen. Over het terrein, over de gebouwen op het terrein, over de historische verzameling die in en rondom het museum te bewonderen is.

Daarom spreken we dus af bij de poort van deze legerplaats die ook wel Artillerie Schietkamp (ASK) genoemd wordt. Een poort waar alle bezoekers zich moeten aanmelden. Ook al kom je enkel eenmalig op het terrein, de medewerkers aldaar, moeten alles van je weten. En journalisten en tekstschrijvers zoals ik worden misschien wel extra nauwkeurig gemonitord en in de gaten gehouden.

Artillerie Monument

Na inschrijving krijg ik een bezoekerspas. Vervolgens rijd ik vanaf dit zogenoemde ‘benedenkamp’ achter Dolf aan die in zijn auto aan de andere zijde van de poort op me wacht. Als de slagboom opent, loodst hij me over het immense terrein. We passeren onder andere het indrukwekkende Artillerie Monument (waar op 4 mei altijd een ceremonie voor alle gevallenen plaatsvindt, red.) en komen uit op het ‘bovenkamp’. We parkeren pal naast het Nederlands Artilleriemuseum. Dolf begint meteen te vertellen als we de vier vertrekken van dit prachtige museum langs- en doorlopen. “Eerst even over deze legerplaats. Het ASK is de enige plek in Nederland die zo uitgestrekt is, dat hier nog volop geoefend kan worden. Tegenwoordig schieten kanonnen kilometers ver. Dan heb je dus kilometers ruimte nodig om te oefenen. Dat kan hier. Want je weet toch wat een echte artillerist zegt? ‘Schieten is mensenwerk en raak schieten is godenwerk’. Hahaha.”

In het begin sliepen hier vele soldaten in tenten, later kwamen er houten barakken en uiteindelijk werden er stenen gebouwen neergezet. “Zo is de Legerplaats bij Oldebroek ontstaan.” Wat tegenwoordig nog enkele specifieke oefeningen zijn? Dolf somt op. “Er wordt geschoten om te kijken of materiaal nog wel op orde is. Om de toekomstige artilleristen op te leiden en om hun vaardigheden te onderhouden. Dat alles wordt hier nog met regelmaat getest.”

Hessenweg van Doornspijk naar Wezep

We lopen over een brede verharde weg. “Dit is de Hessenweg. Oorspronkelijk was dit een handelsroute die Nederland met Duitsland verbond. Maar nu loopt deze weg van de ene kant van het terrein naar de andere kant van het terrein. Van Doornspijk naar Wezep. Aan de ene kant van de weg is de gemeente Epe, aan de andere kant de gemeente Oldebroek. Deze weg markeert de gemeentegrens.”

Dolf is één van de zeventig vrijwilligers die zich met het museum (en ook met het onlangs geopende Veteranenhuis) bezighouden. “Onderhoud van de gebouwen, rondleidingen geven, gastheer of gastvrouw zijn, we doen het allemaal zelf. We zijn een zeer gemotiveerde groep vrijwilligers die zich graag inzet om deze historische museale collectie te beheren en in stand te houden.” Zo zijn er vele verschillende kanonnen en andere indrukwekkende geschutopstellingen te zien. Soms zijn die wel eeuwen oud. Maar er staat ook veel jongere artillerie die bijvoorbeeld dienst deed op een schip. Alles is hier netjes verzameld en uitgesteld. En bij elk museumstuk waarmee men vroeger volop geschoten heeft, vertelt Dolf wel een verhaal. “Over schieten gesproken: zie je die grote witte mast daar? Eraan hangen twee rode tonnen. Als die hoog in de mast hangen, zoals nu, dan zegt dit dat er een schietoefening gaande is. Die ijzeren tonnen zijn ’s avonds verlicht. Om zeker te zijn dat iedereen ook dan nog goed kan zien dat we hier aan het oefenen zijn.”

‘Monumenten en Ornamenten op de ASK’

Tot 2015 had deze legerplaats een onderhoudsdienst waar Dolf als commandant de leiding over had. “We repareerden tanks, legervoertuigen, van alles wat, van klein tot groot. We deden dat voornamelijk zelf. We hadden erg veel kennis in eigen huis.”

Tegenwoordig is Dolf hier dus veel te vinden als vrijwilliger. Zo geeft hij vele rondleidingen aan gezelschappen. Ook werkte hij samen met een collega-vrijwilliger de afgelopen periode aan (de update van) een boekwerk waarin alle museumstukken en plekken nauwkeurig beschreven zijn. “Dat boekje heet ‘Monumenten en Ornamenten op het ASK’. Later dit jaar zal dat beschikbaar zijn. Het is bedoeld als bron van informatie voor onze rondleiders. Maar wellicht dat we het uiteindelijk ook te koop aanbieden in onze museumwinkel.”

Iets meer over dat museum. Het Nederlands Artilleriemuseum is verdeeld over vier gebouwen. In het eerste gebouw krijgen de bezoekers uitleg over het geschut tot ongeveer het jaar 1800. De periode van het buskruit wordt benoemd, er is geschut te zien uit de Romeinse tijd. In gebouwen 2 en 3 wordt de periode tot en met de Tweede Wereldoorlog gehandeld. In gebouw 4 komt de geschiedenis vanaf 1950 ( Nederlands-Indië, maar ook de operationele inzet in Irak, in Afghanistan en in Bosnië aan bod. “Enkele pronkstukken? Een 105 mm Houwitser M2A1, een 1-tonner van het VRC (vuurregeling centrum). Je kunt wel zeggen dat we hier een enorme collectie met historische waarde hebben.”

Vanaf de witte mast, lopen we richting een hek waar geweerschoten klinken en mitrailleurs ratelen. Diverse militairen doen er vandaag hun oefeningen. Her en der zijn rookpluimen te zien. Dolf wijst. “Zie daar het gebouw van onze eigen brandweerdienst. Die kan snel ingrijpen mocht dat nodig zijn. Er vinden nog wel eens wat brandjes plaats. Het is niet voor niets dat de heide hier zo goed groeit.”

De Woldberg, ook wel de Knobbel genoemd

We lopen terug en komen langs prachtige gebouwen die Onderofficierskantine en Officierspaviljoen heten. “Dat laatste gebouw waren eerst twee losse delen. Ertussen was het hoogste punt van dit terrein, de Woldberg (in de volksmond ook wel de Knobbel) genaamd. Daar stond een zogenaamde herkenningsmast. Toen in 1917 het middenstuk gebouwd is, was er meer ruimte gekomen voor kantoren van de staf. Een gedenkteken aan die herkenningsmast, zie je iets verder nog.” De Onderofficierskantine heet sinds 2001 de Wachtmeester Kruithofkantine, vervolgt hij. “Deze wachtmeester onderscheidde zich aan het begin van de oorlog door eigenhandig twee moderne Duitse tanks te vernietigen met een verouderde vuurmond. Een heldendaad. Dat zorgt uiteraard voor zo’n eervolle vermelding.”

Die eervolle vermeldingen zijn er natuurlijk wel meer te vinden. Elders op het terrein prijkt een gedenkzuil voor een kolonel (Gedenkzuil Van Essen, red.) die een meetinstrument ontwierp waarmee je kanonnen nauwkeurig in richting kon brengen, vertelt hij. Op een andere plek is een prieeltje vernoemd naar een majoor (A. de Jonge) die het voor de sloop heeft behoed en het samen met vele vrijwilligers in ere heeft hersteld. Het ronde huisje met een rieten dak maakt onderdeel uit van het museum en kan tegenwoordig gehuurd worden door gezelschappen. “Als je hier aan het brainstormen bent, dan heb je het mooiste uitzicht uit de regio. Als het helder weer is, kun je de hoogbouw van Zwolle zelfs zien.”

Bunkers

Op het terrein bevindt zich ook nog een bibliotheek/kenniscentrum. Daar lopen we naartoe. “Hier zijn vele oude boeken in te zien. Uiteraard moet dat wel in overleg met vrijwilligers zoals wij. Je moet hier echt een afspraak voor maken.” Intussen vertelt Dolf over het Pesthuis (een gebouwtje waar mensen met een besmettelijke ziekte verbleven) en laat hij een urinoir zien dat gebouwd is volgens de Hollandse Schoolstijl. Er zijn zo veel verhalen, Dolf vult de ene anekdote aan met een andere. Naast dat boekwerk en de rondleidingen is hij in Hattem erg druk met heel veel vrijwilligerswerk. Zoals de eerder genoemde stadswandelingen, maar bijvoorbeeld ook informatiebijeenkomsten over de Hattemse bunkers aan de Geldersedijk. Verder houdt hij zich bezig met de restauratie van enkele houten onderstellen (affuiten) van kanonnen die in Hattem opgesteld staan. Het lijkt wel of hij bijna geen sociaal leven heeft. Toch is niets minder waar. Dolf ruimt juist ook veel tijd in voor zijn gezin, voor zijn kinderen en kleinkinderen. “Je kunt niet op al die plekken tegelijk zijn. Daarom zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor diverse functies. Ook als rondleider inderdaad. Op de site van het museum is daar veel meer over te lezen. Ik zal er alles aan doen om hen de komende periode zo goed mogelijk in te werken. Als ik even reclame mag maken? Dit museum is een erg interessante werkomgeving. Vrijwilligers krijgen hier te maken met vele facetten van de defensieomgeving met talloze interessante bezoekers. Of het nu kinderen zijn die met veel spanning hun verjaardag komen vieren, of scholen die hier een bezoek brengen of groepen militairen die vanuit allerlei disciplines hier naartoe komen. Dit museum is de moeite waard om te bezoeken. Maar het is zeker ook heel erg de moeite waard om je hier als vrijwilliger in te spannen.”

Sneeuw op ‘De Knobbel”

Lente en Voorjaar ineen!

De winterse aanblik geeft het nodige cachet aan de foto’s in de ‘Museumtuin’ van de historische collectie.

Binnen wordt er hard gewerkt om de verhaallijn van de Artillerie nog verder te complimenteren.

U als bezoeker heeft daar geen hinder van, zo kunt u onze vrijwilligers zien bouwen aan een rijk stuk verleden die voornamelijk met de Artillerie te maken heeft in allerlei omstandigheden en in allerlei landen. U bent na al die corona onderbrekingen van harte welkom!

Wat voor u als bezoeker een prettige bijkomstigheid is; Overal stijgen de prijzen maar niet bij de Historie Collectie! Onze entreeprijzen zijn het zelfde gebleven.

VERBOUW WERKZAAMHEDEN

 

In het museum (Historische Collectie Korps Veldartillerie) zit men niet stil, het museum was voor het publiek gedurende een lange tijd gesloten maar binnen werd/wordt er stevig geklust met een klein groepje vrijwilligers.
Inmiddels zijn we weer volledig geopend en is het publiek weer welkom! U kunt dan met eigen ogen zien hoe hard er gewerkt wordt.
De 105 mm Houwitser M2A1 is een paar meter opgeschoven waardoor er ruimte vrij kwam om de verhaallijn nog mooier uit te doen komen.
De 1 Tonner van het VRC (vuurregeling centrum) is (lijkt) in de muur te zijn geschoven. Tot in detail wordt alles nagebootst.
De moeite waard om weer eens een bezoekje af te leggen.

VERJAARDAGEN

WIJ ZIJN OOK WEER GEOPEND VOOR KINDERVERJAARDAGEN!

Vrijwilligers gezocht Receptie

In het museum van de ‘Historische Collectie Korps Veldartillerie’ zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de receptie werkzaamheden.

Wat is de inhoudelijke functie van een vrijwilliger speciaal voor de receptie;

Een bezoeker wordt als eerste welkom geheten door de receptiemedewerker die als gastheer/vrouw aanwezig is. De receptiemedewerker werkt op vaste tijden, gekoppeld aan de openingstijden van het museum. Het gaat om veel vrijwilligers in wisselende diensten, die veelal op een vaste dag in de week aanwezig zijn. Behalve het welkom heten van bezoekers, het registreren, regelen zij aanvragen voor bezoeken van groepen of scholen, voor kinderverjaardagen en eventueel voor rondleidingen. Een aantal receptiemedewerkers zorgt ook voor toezicht in de paviljoenen waar de expositie is ondergebracht als suppoost. Ook het halen en brengen van de bezoeker vanaf de toegangspoort is een taak, onderling wordt geregeld wie welke taak op de aanwezige middag gaat invullen. Ook de verkoop en beheer van de winkel valt onder de verantwoordelijkheden.

Ten slotte vormen de receptiemedewerkers het eerste aanspreekpunt voor vragen van allerlei aard zowel via de telefoon als via de digitale weg. Kennis van sociale media is niet vereist maar heeft wel de voorkeur. Veel zaken gaan alleen maar meer via deze kanalen.
De meeste vrijwilligers werken al jaren met veel voldoening in het museum.

Wat kunnen wij u bieden;

Veel collegialiteit. Een zeer interessante en wisselende werkomgeving waar u te maken krijgt met vele facetten van de defensieomgeving met veel interessante en vrolijke bezoekers. Kinderen die met veel spanning hun verjaardag komen vieren, scholen die het als leermodel beleven. Groepen militairen vanuit allerlei disciplines. Voor al deze groepen is er speciale en begeleidende informatie aanwezig.

De ‘Open Monumenten Dagen’, dagen die wij met elkaar voorbereiden om de bezoeker een beeld te geven van wat er allemaal op het terrein te zien en te beleven is, zijn dagen die veel bezoekers trekken en waar wij als vrijwilliger een steentje aan bij kunnen dragen.

Lijkt het u wat om deel uit te maken van ons team? Neem contact op met de receptie.

Graag tot ziens in ’tHarde!

 

Opening Nederlands Artilleriemuseum

1 Januari openen wij de deuren van de Historische Collectie weer voor het publiek. Eindelijk kunnen we u weer mee laten genieten. 

Naar aanleiding van de laatste persconferentie kunnen wij u als bezoeker weer verwelkomen en kunt u weer genieten van de hele historie van de Artillerie.

Belangrijk blijft het coronaprotocol van de Museumvereniging die vertaald is in een regeling voor het Artilleriemuseum. Het museum staat op defensieterrein waardoor wij ons ook dienen te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van Defensie.

Uiteraard gelden nog steeds de basisregels van het RIVM die zichtbaar zijn via de posters in het museum. De anderhalve meter afstand, geen handen schudden, handen regelmatig wassen. Geen toegang met ziekteverschijnselen zoals die bekend zijn.
U als bezoeker, en dat geldt vanaf veertien jaar, dient in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs die aangeeft dat u gevaccineerd bent, onlangs hersteld bent van Covid-19 of een negatieve test heeft gehad. De coronapas kan zowel op papier als digitaal worden gescand door de medewerker van het museum.
U meldt zich als vanouds bij de wacht die ons op de hoogte brengt van uw bezoek en de medewerker van de receptie begeleidt u over het terrein.
Uw en onze veiligheid staan voorop.
Wij verwelkomen u graag bij de Historische Collectie van het Korpsveldartillerie met hun indrukwekkende verhaallijn uitgebeeld in prachtige poppen/uniformen/vuurmonden/dioramagesitueerd zowel binnen als buiten.
Graag tot ziens in ’t Harde!

ST. Barbara

ST. Barbara is de beschermheilige van vele gevaarlijke beroepen, voor de Artilleristen in het bijzonder.
4  december is haar naamdag en dat wordt jaarlijks gevierd.
Heilige barbara
Wie was St. Barbara?
Uit de vele historische gegevens een verzameling die is ontleend uit publicaties.
‘Barbara was de dochter van Dioskoros, een belangrijk persoon in het Romeinse keizerrijk. Zij leefde waarschijnlijk in Nicomedia wat nu de Turkse stad Izmit is.
Barbara was een jong, nobel en beeldschoon meisje. Om haar tegen de buitenwereld en al te opdringerige aanbidders te beschermen sloot haar vader haar op in een toren.
Naast de toren liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden.
Toen hij terugkwam van een verre reis zag hij dat het badhuis drie ramen had i.p.v. de oorspronkelijke twee ramen.
Zijn dochter werd bij hem geroepen en zij verklaarde dat ze zich in het geheim tot het christendom had bekeerd en daarom een derde venster had laten aanbrengen.
De drie ramen stonden symbool voor de Heilige Drievuldigheid.
Haar vader werd woedend en sloot haar op in een kerker. Daar bracht een engel haar de Heilige Hostie en de andere sacramenten.
Barbara bleef weigeren haar geloof op te geven. Haar vader liet haar folteren, maar ze gaf niet toe. Elke ochtend bleken haar verwondingen op wonderbaarlijke wijze genezen.
Ze slaagde erin te ontsnappen en kon schuilen in een grot die ontstond toen een berg op miraculeuze wijze openscheurde. Ze werd echter verraden waarna haar vader haar eigenhandig onthoofdde.
Op datzelfde ogenblik werd hij dodelijk getroffen door een felle bliksem.’

WIJZIGING OPENING/SLUITING MUSEUM

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het COVID-19 virus ziet de Historische Collectie zich genoodzaakt om tijdelijk de deuren te sluiten. Voor zover het nu te beoordelen is zijn wij tot 1 januari 2022 niet aanwezig. De sluiting gaat in op dinsdag 30 november.

U kunt ons bereiken via de mail hckvaoldebroek@gmail.com deze wordt dagelijks uitgelezen. U krijgt daar altijd antwoord op. Volg de mededelingen op deze Website omtrent het opnieuw openen van het museum. Zodra wij het museum weer openstellen voor u, onze gasten, ontvangen wij u weer graag in deze prachtige omgeving.

Team Vrijwilligers Historische Collectie Korps Veldartillerie.

 

VERJAARDAGEN

Mededeling in verband met Covid-19. Vanaf 17 november worden er tot nader order geen verjaardagen meer gepland in het museum.

De ‘Historische Collectie’ blijft GEOPEND! voor u als bezoeker en voor groepen.

Mededelingen omtrent wijzigingen kunt u hier volgen. Houdt de website in de gaten.

 

 

Farmsum geeft 2 oude kanonnen terug

 

Duitsland geeft in Farmsum buitgemaakte stokoude kanonnen terug aan Nederland

Duitsland heeft twee oude kanonnen teruggegeven aan Nederland. Het wapentuig werd begin mei 1940 buitgemaakt in Farmsum.

Het gaat om kanonnen van het type ‘kanon staal 8 centimeter’.

Ze werden rond 1880 gemaakt in Essen, en waren in het bezit van de Nederlandse krijgsmacht toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Vijf minuten Destijds werden vier van deze kanonnen opgesteld in Farmsum. Een exemplaar weegt 1050 kilo. Er waren zes paarden nodig om het te transporteren en zes soldaten om twee schoten per minuut af te kunnen vuren. ‘Ze hebben destijds maar vijf minuten dienst gedaan’, zegt Paul van Brakel. Hij is conservator van het Nationaal Militair Museum in Soest. ‘In die vijf minuten hebben ze de haven beschoten, zodat die niet meer door de vijand zou kunnen worden gebruikt.’

Troffee

‘De manschappen kregen vervolgens de opdracht om naar Friesland te gaan’, vervolgt de conservator. ‘De kanonnen lieten ze achter, maar pas nadat ze onklaar waren gemaakt. De Duitsers hebben ze vervolgens als een soort trofee meegenomen.’

Van de vier kanonnen zijn er nog twee over. ‘De andere twee zijn vermoedelijk omgesmolten’. De overgebleven exemplaren hebben na de oorlog op verschillende locaties in en om Emden gestaan. De laatste jaren waren ze in het bezit van het Ostfriesisches Landesmuseum Emden. Van Brakel is in Emden om het wapentuig op te halen.

‘Er is veel veranderd’

‘Sinds de oorlog is er veel veranderd’, zegt directeur Kerstin Rogge-Mönchmeyer van het Duitse museum. ‘De verhouding tussen beide landen is goed, we gaan vriendschappelijk met elkaar om. We zijn blij dat de kanonnen nu teruggaan naar waar ze thuishoren.’

De Nederlandse conservator is blij met de kanonnen. ‘We hadden nog maar twee van dit type, dus het is mooi dat we dat aantal nu kunnen uitbreiden.’

Muzeeaquarium

De komende tijd worden de kanonnen geïnspecteerd en geconserveerd. Daarna gaat één naar het Nederlands Artillerie Museum in ‘t Harde. ‘Het is de bedoeling dat de andere naar Muzeeaquarium in Delfzijl gaat’. ‘Dan kunnen ze daar ook dit stukje geschiedenis vertellen’.

Directeur Cynthia Heinen van Muzeeaquarium bevestigt dat ze belangstelling heeft voor het kanon. ‘Maar we willen het wel onderdak kunnen exposeren, we zijn op zoek naar ruimte waar dat zou kunnen.’

Zie ook reportage van RTV Noord