OPENINGSTIJDEN HISTORISCHE COLLECTIE KORPS VELDARTILLERIE

Het museum met de geschiedenis van de Artillerie is aan de zomerperiode begonnen, De vakantietijd is bij uitstek geschikt om eens een museum te bezoeken en wij hebben u veel te bieden. Ook voor de kinderen zijn er spannende speurtochten te lopen, verkleed en geschminkt de geschiedenis op zoeken. Film kijken, en buiten van alle historische voertuigen genieten en zoveel meer.

Welkom in ’t Harde legerplaats bij Oldebroek. Eperweg 149. Telefoon 0525 657310

Regionale Veteranendag in Harderwijk

Nationale Veteranendag in Harderwijk. De Pegasus Pipesband Drums uit Barneveld speelde de dolfijnen uit het water. De Historische Collectie van het Corps Veldartillerie uit ’t Harde, legerplaats bij Oldenbroek was weer aanwezig met het groot rollen materieel. De vrijwilligers van de receptie staan zij aan zij met de jongens op dit soort dagen. Het was weer een dag met een gouden randje. Heerlijk om de veteranen enthousiast te zien in het weerzien van elkaar.

Zomertijden Artillerie Museum Historische Collectie Korps Veldartillerie

Met ingang van 1 juli wijzigen de openingstijden van het Artillerie Museum in ’t Harde of liever gezegd we voegen iets toe. U kunt van maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur terecht in het museum. Dit duurt tot 10 september.

Waar de geschiedenis wordt verteld vanaf ongeveer het jaar 1200 tot de hedendaagse uitzendingen.

Wat is er zoal te beleven. Veel voertuigen en prachtige uniformen, een Korpszaal voor een rustpauze en dit alles is gelegen op het het schietterein van de Artillerie een schitterend Engels landschap is uw tuin. De hoogte van “De Knobbel” officieel “De Woldberg” genaamd laat u ver in de wijde omtrek kijken.

Voor kinderen hebben wij spannende geheime speurtochten. Ook kunnen hier de kinderen verkleed en geschminkt hun verjaardag vieren. Ook voor groepen hebben wij een mooie ruimte met of zonder rondleider. Vraag naar de mogelijkheden. Telefoon 0525 657310. Ook kunt u alle gegevens op deze website vinden.

 

Paarden vierdaagse in Epe

Ieder jaar komen de ruiters uit alle delen van het land om aan de Paardenvierdaagse van Epe mee te doen, 500 deelnemers trekken met hun Sily’s en paarden over het terrein van de HCKVA. Daar worden ze voorzien van een hapje en drinken, zowel voor de ruiters als voor de paarden. Even een rustpunt en waar kan dat beter dan op het terrein van defensie. De hele omgeving  wordt 4 dagen verkend. Met een stand staan de vrijwilligers om het paardenvolkje enthousiast te maken voor het Nederlands ArtillerieMuseum.

Ook dit jaar weer veel enthousiaste deelnemers.

Bezoek groepen HCKVA

‘Horeca-instituut’ Kurk zegt Defensie vaarwel

“Ik moet iets loslaten dat ik niet wil loslaten en dat mijn leven zo bepaalde.” Een tikje geëmotioneerd blikt Johan Kurk terug op zijn vertrek als chef hofmeester annex cateringmanager van de Officierscantine in het Artillerieschietkamp bij Oldebroek. Na maar liefst 46 jaar dienst ging het ‘horeca-instituut’ begin april met pensioen. Wat hem betreft was hij nog lang gebleven en had hij zijn gasten desnoods vanuit een rollator bediend. “Defensie was mijn leven.”

Zo begint de intro in de Landmacht, 04 Jaargang 67

Lees het gehele artikel in de Landmacht hier: https://magazines.defensie.nl/landmacht/2017/04/12_afscheid-kurk

 

Voortgang Verbouwing HCKVA

Het diorama geeft een opstelling van een houwitser 12 Lang 14 weer. De houwitser was ingedeeld bij de derde afdeling van 2, 4, 5 en 7 Regiment Veldartillerie en diende om algemene steun aan de divisie te geven. Voor de opstelling is heel specifiek voor die van de Grebbelinie gekozen, omdat daar de meeste van deze vuurmonden actief zijn geweest.

In het algemeen verdedigingsplan van de toenmalige opperbevelhebber, generaal Reijnders, was gekozen om de Grebbelinie als tijdelijke verdedigingslijn in te richten, om uiteindelijk de definitieve verdediging in de Nieuwe Hollandse Waterlinie te voeren. Zodoende was de Grebbelinie slechts beperkt voorbereid.

Echter, tijdens de wisseling van het opperbevel met generaal Winkelman in maart 1940 werd, mede op aandringen van de Commandant Veldleger, besloten de verdediging alleen te voeren in de Grebbelinie. Dit omdat het gecoördineerd terugvallen op de Nieuwe Hollandse Waterlinie door de te stellen inundaties als onuitvoerbaar werd geacht. Daarnaast wilde de Commandant Veldleger de mogelijkheid hebben om voorwaarts het aanvallend gevecht te kunnen voeren. Om die reden is in de laatste maanden voordat de oorlog op 10 mei 1940 uitbrak, de Grebbelinie nog in allerijl versterkt en verbeterd.

Dit diorama geeft weer op welke (veelal eenvoudige) wijze de batterijen veldartillerie ingegraven en gecamoufleerd in opstelling stonden. Het diorama zal nog worden vervolmaakt met minimaal twee zittende  stuksbediendes op het stuk en zo mogelijk met een geknielde munitiewerker. Ook zullen in de stelling meerdere gebruiksvoorwerpen worden opgesteld, zoals munitie- en rantsoenkisten, munitie en kardoezen (replica).