Veteranenhuis ’t Harde

Van Veteranenruimte naar Veteranenhuis Artillerie ’t Harde

Door de vele missies die afgelopen 32 jaar zijn uitgevoerd door de Nederlandse krijgsmacht en in het bijzonder de Koninklijke Landmacht bestond de behoefte om meer aandacht te besteden aan diverse missies waarbij de artillerie betrokken is geweest. In Paviljoen 4 (gebouw 215) is er al aandacht besteed aan een aantal missies zoals UNMO, KFOR en ISAF. Er ontstond behoefte aan meer ruimte om ook andere missies te presenteren en dit zou dan een plaats moeten krijgen in Paviljoen 1 (gebouw 217). Inmiddels was ik zelf sinds begin 2019 aan het onderzoeken of er ergens op een militaire locatie een mogelijkheid was om een Veteranenhuis op te zetten. Temeer omdat ik signalen kreeg van een behoorlijk aantal collega’s dat er geen goed onderkomen was om elkaar te treffen. Men heeft behoefte om bij elkaar te kunnen zijn als veteraan en ervaringen met elkaar te delen en te verwerken. Na een klein jaar onderzoek en bezoeken te brengen aan bestaande Veteranenhuizen in het land heb ik mij een beeld kunnen vormen wat er benodigd is. Overigens zijn er weinig Veteranenhuizen in onze omgeving die de veteraan de ruimte bieden om dagelijks (werkdagen) een Veteranenhuis te bezoeken. Dus genoeg uitdaging om een dergelijk huis te starten. Inmiddels een klein jaar later (maart 2020) blijkt er licht aan de horizon te zijn en was dit minder moeilijk dan ik had gedacht, want al snel had ik met Bart Rosengarten een constructief gesprek waarbij we met gezamenlijke inspanning en met hulp van de HCKVA een mooie kans zagen om dit te realiseren. Met deze wetenschap ben ik opzoek gegaan naar collegae artillerie veteranen om samen een bestuur te vormen en uitvoering te geven aan de ultieme wens, het Veteranenhuis Artillerie. Op 1 december 2020 zaten we als vermeend bestuur bij elkaar om een plan van aanpak te maken zodat we z.s.m. konden openen. Inmiddels waren de eerste werkzaamheden al gestart met zeer enthousiaste vrijwilligers van de HCKVA. Bart, Jan, Aggie, Wil, Dick en Arend hebben inmiddels vele uren gewerkt met volle overgave om er een prachtig huis van te maken. Ondanks de corona hebben we weinig vertraging opgelopen omdat er stiekem best wel veel geregeld moest worden. Niet alleen middelen voor de verbouwing, maar ook de inrichting kost veel geld. Dat hadden we niet. Dus opzoek naar sponsoren en giften. Wat dit betreft kan ik melden dat, wij in een zeer korte tijd door inspanning van ons allen, dit goed is gelukt. Ook vanuit de defensie lijn hebben we ondersteuning ontvangen. Mooie gebaren van het bedrijfsleven en persoonlijke donaties hebben ons gebracht waar we nu zijn. Op 29 juli hebben we formeel de Stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde op de kaart gezet met het ondertekenen van de statuten. Wederom een hoogtepunt! Met een vijftal bestuursleden, Bart Rosengarten, Jeroen Bijlsma, Peter Jacobs, Cees Damen en Gerrit Bosch, gaan we ons prachtige Veteranenhuis runnen. Dat doen we niet alleen, want voor de dagelijkse opening hebben we de nodige gastvrouwen / gastheren nodig om facilitair te zijn in het huis. De start is gemaakt en inmiddels hebben we 4 externe en 3 HCKVA vrijwilligers bereid gevonden om ons te ondersteunen. Dit is nog niet voldoende. Dus we hebben nog ruimte voor vrijwilligers ?

Vrijdag 10 september is de officiële opening en gaan de deuren open. Een droom is uitgekomen met gezamenlijke inspanning en enthousiasme. We mogen trots zijn!

Allen heel erg bedankt!

Gerrit Bosch

‘Museum Tuin’

In en om het museum wordt er nog steeds hard gewerkt aan het vernieuwen en de geschiedenis te verhalen van de Historische Collectie Korps Veldartillerie.
Tussen paviljoen drie en paviljoen vier is niet alleen de bestrating geheel vernieuwd met parkeerplaatsen maar zijn er ook voertuigen geplaats.

Behalve de bestrating wordt alles door de vrijwilligers gedaan.

De Honest John en de M 114 L23 hebben gezelschap gekregen.
Van: de M 114 L39, van de FH 70 Feldhaubitzer en van de M 109. Een fraai aanzicht bij het bezoeken van de historische collectie.

 

 

M 114 L23

M 109 Plaatsen

 

M 114 L39 en de FH 70 Feldhaubitzer op de voorgrond

YPR

Het museum gesloten tot nader order! Maar toch enige vooruitgang.

Artillerie Waarnemer YPR 765 A1

Het toevoegen en vernieuwen binnen en buiten van de Historische Collectie van het Korps Veldartillerie is voortdurend in beweging.

De foto’s geven een beeld van de YPR 765 A1, Artillerie waarnemer pantserrups voertuig in gevorderd stadium.

Maanden van bedenken, ontwerpen, tekenen, timmeren en noeste arbeid zijn er aan vooraf gegaan om tot dit resultaat van deze replica te komen.

 

Vrijwilligerswerk onbetaalbaar!

 

Wordt vervolgd!

Vrijwilliger in het Nederlands Artillerie Museum

 

 

Vrijwilliger worden                                                                 Wij verwelkomen u graag!

Binnen onze historische collectie zijn er vele taken te verdelen. Om u enige indruk te geven ziet u wat er zoal te doen is voor de vrijwilligers van het Artilleriemuseum. Heeft u belangstelling om nu of in de toekomst in ons team te komen werken meldt u dan bij de receptie, Tel. nummer 0525 657310 of kom gezellig langs om eens te kijken.

Momenteel zetten zich ongeveer 70 vrijwilligers in voor ons museum, bij speciale gelegenheden, zoals Open Monumentendag, aangevuld met gelegenheid vrijwilligers. De vrijwilligers zijn ingedeeld in verschillende groepen en vervullen een grote verscheidenheid aan taken. Hier volgt een bloemlezing.

Receptie.Een bezoeker wordt als eerste welkom geheten door de receptiemedewerkers die als gastheer of -vrouw optreden. Zij beheren ook een winkeltje dat bij de receptie is ondergebracht. De receptiemedewerkers werken op vaste tijden, gekoppeld aan de openingstijden van het museum. Het gaat om veel vrijwilligers in wisselende diensten, die veelal op een vaste dag in de week aanwezig zijn. Behalve het welkom heten van bezoekers, registreren en regelen zij aanvragen voor bezoeken van groepen of scholen, voor kinderverjaardagen en eventueel voor rondleidingen. Een aantal receptiemedewerkers zorgt ook voor toezicht in de paviljoens waar de expositie is ondergebracht als suppoost Ten slotte vormen de receptiemedewerkers het eerste aanspreekpunten voor vragen van allerlei aard.
Gastheer of gastvrouw zijn geeft de vrijwilligers veel voldoening.

Rondleidingen. De rondleider, begeleidt groepen of individuele bezoekers op hun verzoek en geeft informatie over alles wat er in het museum tentoon wordt gesteld. Historische kennis is nuttig maar kan ook aangeleerd worden, zoals het meeste vrijwilligerswerk. De rondleider krijgt de kans de rondleiding op eigen wijze in te kleuren.

Collectie en Expositie. Uiteindelijk gaat het er in een museum natuurlijk om bezoekers te informeren en dingen te laten zien, in dit geval over de Nederlandse Artillerie door de eeuwen heen. Daar komt heel wat bij kijken. De expositie moet worden ingericht en vernieuwd op een voor de bezoekers aantrekkelijke en informatieve wijze en moet uiteraard worden onderhouden. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van multimediatoepassingen, waarvoor nog veel moet worden ontwikkeld.

Vooral het onderhoud van kwetsbare objecten zoals oude uniformen en tuigage vergt veel werk. Grote objecten zoals oude vuurmonden en voertuigen, zowel binnen opgesteld als buiten (deels nog rijdend) vergen veel onderhoudswerk, waarvoor technische kennis en sleutelvaardigheid vereist zijn. Met de nog rijdende voertuigen worden regelmatig manifestaties of herdenkingen met een militair karakter, georganiseerd door gemeentes, ondersteund. Tijdens Open Monumentendag vormen deze voertuigen een grote publiekstrekker.

De veelheid aan voorwerpen, documentatie en beeldmateriaal moet natuurlijk worden geregistreerd en in een systeem worden ondergebracht. Een vaste ploeg medewerkers doet dit monnikenwerk met veel enthousiasme, vooral ook omdat het vaak leidt tot interessante ontdekkingen en informatie.

Bibliotheek, documentatie- en kenniscentrum.  Afgezien van het registreren, moeten documenten, boeken en beeldmateriaal ook beschikbaar worden gesteld voor bezoekers. Op vragen van geïnteresseerden over willekeurig welk aspect van de geschiedenis, ontwikkeling of techniek van de Artillerie geven de vrijwilligers een antwoord, eventueel na het nodige speur- en uitzoekwerk.

Ondersteuning en bedrijfsvoering. Een kleine groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de rest zijn taken zo goed en prettig mogelijk kan uitvoeren. Aangezien de expositie en het depot zijn ondergebracht in historische gebouwen (veelal rijksmonumenten), vergt het onderhoud ervan voortdurende aandacht en inspanning. Het kluswerk is nooit klaar, mede doordat herinrichting van de expositie ook aanpassingen van de infra noodzakelijk maakt.

Contacten en Public Relations. Uiteraard zijn de contacten van het museum met de omgeving en potentiële bezoekers erg belangrijk. Hiervoor zijn de sociale media, zoals Facebook, en website onmisbaar. Vertegenwoordigers van het museum overleggen met gemeenten en scholen in de omgeving of onderhouden contact met de media.