Artillerie Waarnemer YPR 765 A1

Het toevoegen en vernieuwen binnen en buiten van de Historische Collectie van het Korps Veldartillerie is voortdurend in beweging.

De foto’s geven een beeld van de YPR 765 A1, Artillerie waarnemer pantserrups voertuig in gevorderd stadium.

Maanden van bedenken, ontwerpen, tekenen, timmeren en noeste arbeid zijn er aan vooraf gegaan om tot dit resultaat van deze replica te komen.

 

Vrijwilligerswerk onbetaalbaar!

 

Wordt vervolgd!

Vrijwilliger in het Nederlands Artillerie Museum

 

 

Vrijwilliger worden                                                                 Wij verwelkomen u graag!

Binnen onze historische collectie zijn er vele taken te verdelen. Om u enige indruk te geven ziet u wat er zoal te doen is voor de vrijwilligers van het Artilleriemuseum. Heeft u belangstelling om nu of in de toekomst in ons team te komen werken meldt u dan bij de receptie, Tel. nummer 0525 657310 of kom gezellig langs om eens te kijken.

Momenteel zetten zich ongeveer 70 vrijwilligers in voor ons museum, bij speciale gelegenheden, zoals Open Monumentendag, aangevuld met gelegenheid vrijwilligers. De vrijwilligers zijn ingedeeld in verschillende groepen en vervullen een grote verscheidenheid aan taken. Hier volgt een bloemlezing.

Receptie.Een bezoeker wordt als eerste welkom geheten door de receptiemedewerkers die als gastheer of -vrouw optreden. Zij beheren ook een winkeltje dat bij de receptie is ondergebracht. De receptiemedewerkers werken op vaste tijden, gekoppeld aan de openingstijden van het museum. Het gaat om veel vrijwilligers in wisselende diensten, die veelal op een vaste dag in de week aanwezig zijn. Behalve het welkom heten van bezoekers, registreren en regelen zij aanvragen voor bezoeken van groepen of scholen, voor kinderverjaardagen en eventueel voor rondleidingen. Een aantal receptiemedewerkers zorgt ook voor toezicht in de paviljoens waar de expositie is ondergebracht als suppoost Ten slotte vormen de receptiemedewerkers het eerste aanspreekpunten voor vragen van allerlei aard.
Gastheer of gastvrouw zijn geeft de vrijwilligers veel voldoening.

Rondleidingen. De rondleider, begeleidt groepen of individuele bezoekers op hun verzoek en geeft informatie over alles wat er in het museum tentoon wordt gesteld. Historische kennis is nuttig maar kan ook aangeleerd worden, zoals het meeste vrijwilligerswerk. De rondleider krijgt de kans de rondleiding op eigen wijze in te kleuren.

Collectie en Expositie. Uiteindelijk gaat het er in een museum natuurlijk om bezoekers te informeren en dingen te laten zien, in dit geval over de Nederlandse Artillerie door de eeuwen heen. Daar komt heel wat bij kijken. De expositie moet worden ingericht en vernieuwd op een voor de bezoekers aantrekkelijke en informatieve wijze en moet uiteraard worden onderhouden. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van multimediatoepassingen, waarvoor nog veel moet worden ontwikkeld.

Vooral het onderhoud van kwetsbare objecten zoals oude uniformen en tuigage vergt veel werk. Grote objecten zoals oude vuurmonden en voertuigen, zowel binnen opgesteld als buiten (deels nog rijdend) vergen veel onderhoudswerk, waarvoor technische kennis en sleutelvaardigheid vereist zijn. Met de nog rijdende voertuigen worden regelmatig manifestaties of herdenkingen met een militair karakter, georganiseerd door gemeentes, ondersteund. Tijdens Open Monumentendag vormen deze voertuigen een grote publiekstrekker.

De veelheid aan voorwerpen, documentatie en beeldmateriaal moet natuurlijk worden geregistreerd en in een systeem worden ondergebracht. Een vaste ploeg medewerkers doet dit monnikenwerk met veel enthousiasme, vooral ook omdat het vaak leidt tot interessante ontdekkingen en informatie.

Bibliotheek, documentatie- en kenniscentrum.  Afgezien van het registreren, moeten documenten, boeken en beeldmateriaal ook beschikbaar worden gesteld voor bezoekers. Op vragen van geïnteresseerden over willekeurig welk aspect van de geschiedenis, ontwikkeling of techniek van de Artillerie geven de vrijwilligers een antwoord, eventueel na het nodige speur- en uitzoekwerk.

Ondersteuning en bedrijfsvoering. Een kleine groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de rest zijn taken zo goed en prettig mogelijk kan uitvoeren. Aangezien de expositie en het depot zijn ondergebracht in historische gebouwen (veelal rijksmonumenten), vergt het onderhoud ervan voortdurende aandacht en inspanning. Het kluswerk is nooit klaar, mede doordat herinrichting van de expositie ook aanpassingen van de infra noodzakelijk maakt.

Contacten en Public Relations. Uiteraard zijn de contacten van het museum met de omgeving en potentiële bezoekers erg belangrijk. Hiervoor zijn de sociale media, zoals Facebook, en website onmisbaar. Vertegenwoordigers van het museum overleggen met gemeenten en scholen in de omgeving of onderhouden contact met de media.